Het is mogelijk om het ingegeven van de gegevens van je eigen kantoor te automatiseren dmv configuratie zodat je dit slechts een keer hoeft in te geven en niet in elk dossier apart waarvoor je de vennootschapsbelasting opmaakt. Lees hieronder hoe je te werk gaat.


Inlichtingen omtrent de aangifte

Alles begint bij de toelichting  Inlichtingen omtrent de aangifte.

Op kantoorniveau ziet die er als volgt uit:

Het veld waar we ons op gaan focussen, is het configuratieveld dat je onderaan het screenshot hierboven kan zien. Daarin kan je aan de slag gaan om de gegevens van je eigen kantoor in het template te integreren.

Let op: hier staat reeds de code {% assign live_2019 = true %} Dit mag je niet verwijderen.

Hier zie je een duidelijker voorbeeld van hoe die gegevens kunnen ingevuld worden. Kopieer gerust de code onder de afbeelding als basis om erop verder te werken. Gebruik zeker de juiste aanhalingstekens " ".

{% assign type_contact_conf = "CT" %}

{% assign last_name_conf = "Verbeke" %}
{% assign first_name_conf = "Jonas" %}
{% assign function_contact_conf = "Chief Intelligence Officer" %}
{% assign type_address_conf = "001" %}
{% assign street_conf = "Gaston Crommenlaan" %}
{% assign number_conf = "12" %}
{% assign box_conf = "A" %}
{% assign zipcode_conf = "9000" %}
{% assign city_conf = "Ghent" %}

{% assign country_conf = "BE" %}

{% assign phone_fax_conf = "Phone" %}
{% assign phoneorfax_conf = "+32 5 234 56 67" %}
{% assign email_conf = "jonas.verbeke@verbekeindustries.com" %}

In je dossier zou zo'n instelling er als volgt uitzien:

In eerste instantie negeren we even de "drop down selectievelden" (die velden waar je een cijfertje naast ziet). Die komen hieronder aan bod. Je ziet in de andere velden dat de gegevens letterlijk verschijnen zoals ze werden ingegeven in het configuratieveld en je ziet daarbij welke regel in de code overeenkomt met welke regel in het eindresultaat van de template.

Bvb: {% assign last_name_conf = "Verbeke" %} : dit gaat om de (familie)naam en datgene wat tussen de " " wordt ingevuld (in dit voorbeeld ook nog eens in het vet), zie je als resultaat verschijnen in de template in je dossier. Dit principe kan je doortrekken voor de andere velden.


De drop down selectievelden

4 velden dienen nog op een andere manier ingesteld te worden omdat zij geen open invulvelden zijn, maar adhv een drop down selectie werken. In het screenshot hierboven zie je die velden aangeduid met een cijfertje.

In de code in je configuratiescherm dien je hiervoor dus niet letterlijk de gewenste uitkomst te gaan typen. Je moet in de plaats een code ingeven wat zal resulteren in de gewenste uitkomst in je eindresultaat in het dossier.

Bvb: {% assign type_contact_conf = "CT" %} : in deze regel zie je dat de "CT" resulteert in Gegevens van de aangifte inkomstenbelasting.

Hieronder vind je welke code je moet gebruiken op welke regel om het gewenste resultaat te bekomen:

1/ Hoedanigheid van de contactpersoon:
CodeENNLFR
BSData from social balanceGegevens van de sociale balansDonnées du bilan social
CAData from annual accountsGegevens van de jaarrekeningDonnées des comptes annuels
CTData from tax returnGegevens van de aangifte inkomstenbelastingDonnées de la déclaration à l'impôt sur les revenus
2/ Address type:
CodeENNLFR
001Address of the head officeAdres Maatschappelijke zetel of DomicilieAdresse du siège social ou du Domicile
002Address of the business unitAdres vestigingseenheidAdresse d'unité d'établissement
003Branch of a foreign companyBijhuis in België voor buitenlandse ondernemingSuccursale d'une entreprise étrangère
004Domicile for tax purposesFiscale woonplaatsDomicile fiscal
005Postal addressCorrespondentieadresadresse de correspondance
3/ Land:

Dit is een erg uitgebreide tabel. Daarom verwijzen we naar de aparte landenlijst.

Dit is alvast de code voor België:

CodeENNLFR
BEBelgiumBelgiëBelgique
4/ Telefoon of Fax:
CodeENNLFR
PhonePhoneTelefoonTéléphone
FaxFaxFaxFax


Verschillende configuratie opties van de bedrijfsgegevens in de Venn B. 

Als jullie kantoor ervoor kiest om verschillende configuratie opties te maken in de bedrijfsgegevens die vervolgens in elk individueel dossier geselecteerd kunnen worden.


Om deze optie mogelijk te maken dien je volgende stappen te volgen:

1. Je geeft aan dat verschillende kantoren kunnen worden geselecteerd door volgende code te plakken in de configuratiebox:

{% assign multiple_offices = true %}

2. Je geeft aan welke kantoren er geselecteerd kunnen worden. Je bent vrij de namen van deze kantoren of personen te bepalen in de variabele filing_office_options. Merk op dat het gebruik van aanhalingstekens (“) en pipes (|) noodzakelijk zijn om de code correct te laten werken.

Daarnaast dien je de waardes aan deze opties toe te voegen in de variabele filing_office_option_values om de kantoorspecifieke gegevens correct te vervolledigen (zie stap 3).

Tot slot kan je ervoor kiezen een default kantoor aan te duiden die dan automatisch in alle dossiers als default zal worden getoond. Deze laatste variabele filing_office_default is ook belangrijk indien je eerder gebruik maakte van één kantoor in de configuratie en je wilt overstappen naar verschillende configuratie opties.

{% assign filing_office_options = "Gent|Brugge|Antwerpen" %}
{% assign filing_office_option_values = "1|2|3"%}
{% assign filing_office_default = "1" %}

3. U voegt de configuratie zelf toe. Echter voor elk kantoor dat je toevoegt, moet je een nummer aan de overige configuratie toevoegen. Ter voorbeeld: {% assign last_name_conf_1 = "De Clercq" %}, {% assign last_name_conf_2 = "Vlietinck" %}, enz....

OPGELET! Wanneer je reeds de configuratie heeft toegevoegd voor voorgaande jaren (op de manier zoals hierboven aangegeven) en je wenst over te stappen naar verschillende kantoren, dien je de nieuwe configuratie te laten voorafgaan door {% if period.fiscal_year > 2020 %} en afsluiten met {% endif %}

Bij drie verschillende kantoren/personen in de configuratie zal je dus het volgende bekomen:

{% if period.fiscal_year > 2020 %}
{% assign multiple_offices = true %}

{% assign filing_office_options = "Gent|Brugge|Barcelona" %}
{% assign filing_office_option_values = "1|2|3"%}
{% assign filing_office_default = "1" %}

{% assign type_contact_conf_1 = "CT" %}
{% assign last_name_conf_1 = "De Clercq" %}
{% assign first_name_conf_1 = "Robin" %}
{% assign function_contact_conf_1 = "Gecertificeerd belastingadviseur" %}
{% assign type_address_conf_1 = "001" %}
{% assign street_conf_1 = "Wittemolenstraat" %}
{% assign number_conf_1 = "72" %}
{% assign box_conf_1 = "" %}
{% assign zipcode_conf_1 = "9040" %}
{% assign city_conf_1 = "Sint-Amandsberg" %}
{% assign country_conf_1 = "BE" %}
{% assign phone_fax_conf_1 = "Phone" %}
{% assign phoneorfax_conf_1 = "+32 5 99 88 77" %}
{% assign email_conf_1 = "robin@office.com" %}

{% assign type_contact_conf_2 = "CT" %}
{% assign last_name_conf_2 = "Vlietinck" %}
{% assign first_name_conf_2 = "Kimberly" %}
{% assign function_contact_conf_2 = "Acountant" %}
{% assign type_address_conf_2 = "004" %}
{% assign street_conf_2 = "Office straat" %}
{% assign number_conf_2 = "373" %}
{% assign box_conf_2 = "B" %}
{% assign zipcode_conf_2 = "8000" %}
{% assign city_conf_2 = "Brugge" %}
{% assign country_conf_2 = "BE" %}
{% assign phone_fax_conf_2 = "Phone" %}
{% assign phoneorfax_conf_2 = "046677885" %}
{% assign email_conf_2 = "kimbo@office.com %}

{% assign type_contact_conf_3 = "BS" %}
{% assign last_name_conf_3 = "Rufino" %}
{% assign first_name_conf_3 = "Agustin" %}
{% assign function_contact_conf_3 = "Gecertificeerd belastingadviseur" %}
{% assign type_address_conf_3 = "005" %}
{% assign street_conf_3 = "Barcelonestraat" %}
{% assign number_conf_3 = "99" %}
{% assign box_conf_3 = "" %}
{% assign zipcode_conf_3 = "2000" %}
{% assign city_conf_3 = "Barcelona" %}
{% assign country_conf_3 = "ES" %}
{% assign phone_fax_conf_3 = "Fax" %}
{% assign phoneorfax_conf_3 = "099999999" %}
{% assign email_conf_3 = "rufo@office.com %}
{% endif %}