Wat leer je tijdens deze Masterclass? 

- Hoe je klant betere bereiken met een interactieve communicatie

- Het instellen van een omschrijving op groepsniveau