In verschillende toelichtingen kan je de gelinkte grootboekrekeningen (#) automatisch instellen op kantoorniveau door gebruik te maken van het veld ‘configuratie’ in de template.
Dit artikel verduidelijkt hoe je deze instelling uitvoert en voor welke toelichtingen dit mogelijk is.

Belangrijk! Een configuratie zal ook doorgaan in vergrendelde periodes. Om dit te voorkomen kan je werken met een "if"-statement waarbij je instelt dat de configuratie pas vanaf een bepaald fiscaal jaar start.

if period.fiscal_year > 2020

In dit voorbeeld nemen we AJ2020.

Hoe stel je dit in? 

Je gaat naar de betreffende template op kantoorniveau:

Je klikt vervolgens door op de betreffende template en daar vul je in de configuratie box de betreffende code (zie verder in het artikel) in en plaats je de gewenste range (rekeningbereik) tussen de "".

Bij welke templates is dit mogelijk en wat vul je concreet in?

Let wel! De configuratie van range_accounts wijzigt de rekeningen waaruit geselecteerd kan worden (deze rekeningen zullen niet automatisch geselecteerd staan). 

Liquide middelen

{% assign default_cash = "" %}

Overeenstemming bezoldiging (bedrijfsleiders)

{% assign default_wages = "" %}

Overeenstemming loonlasten (werknemers)

M.b.t. brutolonen {% assign default_brutolonen = "" %}

M.b.t. Patronale bijdrage RSZ {% assign default_patronale_rsz = "" %}

M.b.t. Andere personeelskosten {% assign default_andere_personeelskosten = "" %}

Omzetvergelijking

{% assign default_turnover = "" %}

BTW saldo

{% assign default_range_btw = "" %}

Roerende voorheffing – 75 rekening afstemming

M.b.t. Roerende voorheffing {% assign default_accounts_6 = "" %}

M.b.t. 75-rekeningen {% assign default_accounts_7 = "" %}

Liquidatiereserve

{% assign default_liquidation_reserve = ""%}

Leningen & Leasingen (17)

{% assign range_loans = "42" %}

Leningen & Leasingen (42)

{% assign range_loans = "17" %} 

Overlopende rekeningen

{% assign bookkeeping_accounts_range = "" %}

Voordelen alle aard

 {% assign range_accounts = "" %}

Vaste activa

Voeg eerst volgende toe:

{% assign add_defaults_categories = true %}

Vervolgens:

{% assign range_opr_kosten = "20" %}
{% assign range_imm_vaste_act = "21" %}
{% assign range_terr_en_geb = "22" %}
{% assign range_inst_mach_en_uitr = "23" %}
{% assign range_meub_en_rm = "24" %}
{% assign range_leasing_en_soort = "25" %}
{% assign range_andere_mva = "26" %}
{% assign range_act_in_aanbouw = "27" %}
{% assign range_fin_va_act = "28" %}

{% assign default_opr_kosten = "20" %}
{% assign default_imm_vaste_act = "21" %}
{% assign default_terr_en_geb = "22" %}
{% assign default_inst_mach_en_uitr = "23" %}
{% assign default_meub_en_rm = "24" %}
{% assign default_leasing_en_soort = "25" %}
{% assign default_andere_mva = "26" %}
{% assign default_act_in_aanbouw = "27" %}
{% assign default_fin_va_act = "28" %}

Interestberekening

{% assign range_account_number = range_account_number | default:""%}

Onroerende goederen

{% assign column1_header = column1_header | default:"Huurlasten" %}
{% assign column1_range = column1_range | default:"6" %}
{% assign totaal1_default = totaal1_default | default:"" %}
{% assign column2_header = column2_header | default:"Verzekeringspremie" %}
{% assign column2_range = column2_range | default:"6" %}
{% assign totaal2_default = totaal2_default | default:"" %}
{% assign column3_header = column3_header | default:"Onderhoud en herstellingen" %}
{% assign column3_range = column3_range | default:"6" %}
{% assign totaal3_default = totaal3_default | default:"" %}
{% assign column4_header = column4_header | default:"Onroerende voorheffing" %}
{% assign column4_range = column4_range | default:"6" %}
{% assign totaal4_default = totaal4_default | default:"" %}
{% assign column5_header = column5_header | default:"Huur" %}
{% assign column5_range = column5_range | default:"6" %}
{% assign totaal5_default = totaal5_default | default:"" %}
{% assign cost_range = cost_range | default:"6" %}

Voor elke kolom kan de naam van de koptekst standaard worden ingesteld op kantoorniveau. Hetzelfde voor de te bereiken standaardwaarden voor de totalen. (zie screenshot)

image.png

Ter voorbeeld: als je wilt dat de eerste kolom altijd 'Verzekering' wordt genoemd en het bereik wenst in te stellen op de 62 rekeningen, schrijf je:

{% assign column1_header = "Verzekering" %}
{% assign column1_range = "62"}

Als je ook vertalingen wilt toevoegen voor de koppen, kunt je dit doen door het volgende voorbeeld te volgen:

{% t= "name of category1" nl:"NL vertaling" fr:"Traduction française" en:"English translation"%}

Wagenpark

Voor boekjaren met een einddatum voor 31/12/2020 ziet de configuratie als volgt uit:

{% assign column1_header = column1_header | default:"Onderhoud" %}
{% assign column1_range = column1_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal1_default = totaal1_default | default:"" %}
{% assign column2_header = column2_header | default:"Verzekering" %}
{% assign column2_range = column2_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal2_default = totaal2_default | default:"" %}
{% assign column3_header = column3_header | default:"Verkeersbelasting" %}
{% assign column3_range = column3_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal3_default = totaal3_default | default:"" %}
{% assign column4_header = column4_header | default:"Parkeerkosten" %}
{% assign column4_range = column4_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal4_default = totaal4_default | default:"" %}
{% assign column5_header = column5_header | default:"Afschrijving" %}
{% assign column5_range = column5_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal5_default = totaal5_default | default:"" %}
{% assign column6_header = column6_header | default:"Leasingkosten" %}
{% assign column6_range = column6_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal6_default = totaal6_default | default:"" %}
{% assign cost_range = cost_range | default:"6,7" %}

Voor boekjaren die eindigen op 31/12/2020 en later ziet de configuratie er als volgt uit:

{% assign column1_header = column1_header | default:"Onderhoud" %}
{% assign column1_range = column1_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal1_default = totaal1_default | default:"" %}
{% assign column2_header = column2_header | default:"Verzekering" %}
{% assign column2_range = column2_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal2_default = totaal2_default | default:"" %}
{% assign column3_header = column3_header | default:"Verkeersbelasting" %}
{% assign column3_range = column3_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal3_default = totaal3_default | default:"" %}
{% assign column4_header = column4_header | default:"Parkeerkosten" %}
{% assign column4_range = column4_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal4_default = totaal4_default | default:"" %}
{% assign column5_header = column5_header | default:"Afschrijving" %}
{% assign column5_range = column5_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal5_default = totaal5_default | default:"" %}
{% assign column6_header = column6_header | default:"Leasingkosten" %}
{% assign column6_range = column6_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal6_default = totaal6_default | default:"" %}
{% assign column7_header = column7_header | default:"Brandstofkosten" %}
{% assign column7_range = column7_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal7_default = totaal7_default | default:"" %}
{% assign column8_header = column8_header | default:"VAA" %}
{% assign column8_range = column8_range | default:"6,7" %}
{% assign totaal8_default = totaal8_default | default:"" %}

Voor elke kolom kan de naam van de koptekst standaard worden ingesteld op kantoorniveau ("header"). Hetzelfde voor de te bereiken standaardwaarden voor de totalen ("default") en de verschillende rijen ("range"). (zie screenshot)

Maaltijdcheques

{% assign default_range = default_range | default:"62,74" %} Belastingberekening

Belastingberekening

Hiervoor bestaat een apart artikel. 

Verworpen uitgaven

Hiervoor bestaat een apart artikel. 

Autokosten (verworpen uitgaven)

Hiervoor bestaat een apart artikel. 

Belastbare en vrijgestelde reserves

Hiervoor bestaat een apart artikel. 

Definitief belaste inkomsten

{% assign default_BEL_EEA_income_net = "" %}
{% assign default_BEL_EEA_income_WHT = "" %}
{% assign default_1631 = "" %}
{% assign default_1632 = "" %}
{% assign default_1633 = "" %}
{% assign default_1634 = "" %}
{% assign default_1635 = "" %}
{% assign default_1636 = "" %}
{% assign default_1637 = "" %}
{% assign default_1638 = "" %}
{% assign default_1639 = "" %}
{% assign default_1643 = "" %}
{% assign default_1644 = "" %}
{% assign default_1645 = "" %}
{% assign default_1646 = "" %}

Aanvullende/afzonderlijke aanslagen

{% assign default_1506 = "" %}
{% assign default_1507 = "" %}
{% assign default_1502a = "" %}
{% assign default_1502b = "" %}
{% assign default_1503 = "" %}
{% assign default_1508 = "" %}
{% assign default_1511 = "" %}
{% assign default_1512 = "" %}
{% assign default_1513 = "" %}
{% assign default_1532 = "" %}

204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen

{% assign default_debt_claim_start = "" %}
{% assign default_write_down_end = "" %}
{% assign default_probable_cost_end = "" %}
{% assign default_exempt_provision_end = "" %}
{% assign debtors_default = "" %}
{% assign debtors_range = "" %}

273 A - Dividenden en werknemersparticipatie

{% assign range_withholding_tax = range_withholding_tax | default:"" %}

275 C - Notionele interestaftrek

{% assign eigen_vermogen_default_range = "" %}
{% assign def_range_8001 = "" %}
{% assign def_range_8011 = "" %}
{% assign def_range_8012 = "" %}
{% assign def_range_8024 = "" %}
{% assign def_range_8016 = "" %}
{% assign def_range_8017 = "" %}
{% assign def_range_8018 = "" %}
{% assign def_range_8019 = "" %}
{% assign def_range_8020 = "" %}
{% assign def_range_8021 = "" %}
{% assign def_range_8022 = "" %}
{% assign def_range_8023 = "" %}
{% assign def_range_8025 = "" %}
{% assign def_range_8026 = "" %}
{% assign def_range_8027 = "" %}

275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten

{% assign default_capital_gain = "" %}

276 K - Gespreid te belasten meerwaarden

{% assign default_capital_gain = "" %}

Beroepskosten

De configuratie kan ingesteld worden voor de eerste 5 hashtags in de template. De instelling bevat zowel het bepalen van de mogelijke ranges van de accounts die geselecteerd kunnen worden als ook voor eventueel al automatisch geselecteerde rekeningen.

{% assign revenue_range = revenue_range | default:global_7_range %}
{% assign revenue_default = revenue_default | default:"70" %}
{% assign trade_goods_range = trade_goods_range | default:global_6_range %}
{% assign trade_goods_default = trade_goods_default | default:"60" %}
{% assign social_range = social_range | default:global_6_range %}
{% assign social_default = social_default | default:"" %}
{% assign partner_range = partner_range | default:global_6_range %}
{% assign partner_default = partner_default | default:"" %}
{% assign stock_range = stock_range | default:global_range %}
{% assign stock_default = stock_default | default:def_voorraadwijziging %}

Dit werd ondertussen uitgebreid met de mogelijkheid om de account ranges en standaardwaarden voor deze categorieën te definiëren.

eg. huur_default, huur_range
Dan moet u het volgende gebruiken in de configuratiebox:
{% assign huur_default = "61" %}