Koppelen van het rekeningsjabloon erelonen aan een rekening

Het rekeningsjabloon Erelonen wordt automatisch gekoppeld aan de 6132 rekeningen. In de praktijk worden de erelonen niet steeds op deze range geboekt. U kan daarom ook manueel de template koppelen aan een ereloon-rekening. Indien je dit manueel aanpast, wordt dit rekeningsjabloon in de volgende periodes automatisch gekoppeld aan deze specifieke rekening.  

Als u graag standaard een andere rekeningrange koppelt aan het sjabloon, dan gaat u op kantoorniveau (enkel voor admin users) naar "sjablonen" en vervolgens naar het sjabloon "erelonen". Daar kan u dan de "account range" aanpassen.

Zodra dit is opgeslagen zal dit voor nieuwe periodes en nieuwe dossiers gewijzigd worden.

Gebruik van de rekening template erelonen

Via deze template kan u de erelonen (automatisch) detailleren. In het detail kan je kiezen of er een fiche 281.50 moet worden opgemaakt of niet. Indien je kiest om dit niet te doen, kan je toch de rekening volledig toelichten. 

Kies je ervoor om wel de fiche op te maken, dan krijg je alle velden die nuttig zijn om fiches op te maken. Je kan bij deze keuze ook specifieker gaan kiezen of je een nieuwe fiche wil opmaken, dan wel een gewijzigde of additionele fiche.

Kies je voor de nieuwe fiche, dan ga je een eerste keer een fiche aanmaken voor persoon X in dit jaar. Automatisch komen er een aantal checks en waarschuwingen, bijvoorbeeld voor het land of het identificatienummer.

Onderaan je toelichting kan je dan zien wat het totaal voor het boekjaar is op fiche 281.50.
Via de paperclip kan u ook digitaal documenten koppelen aan het werkdossier.

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de opgelijste bedragen gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Daarnaast krijgt u ook enkel een groene bol als alle verplichte velden (in het rood gemarkeerd) ingevuld zijn. Als dit niet het geval is, kan u op de rode driehoek klikken en dan zal Silverfin u automatisch navigeren naar het eerste veld dat nog niet in orde is.

Wil je naast het detailleren van de rekening ook de fiche aanmaken, dan kan je de overkoepelende toelichting Belcotax - on - web (fiches 281.50) gaan opmaken.

LET OP:

Dit rekeningsjabloon kreeg in de lente van 2019 een update die ingaat vanaf aanslagjaar 2019. In de vorige versie diende je 2 blokken aan te maken voor dezelfde persoon indien je 2 categorieën te vermelden had (bvb commissies en erelonen). Bij de nieuwe update kan je meerdere categorieën vermelden bij 1 persoon. Indien je in het verleden 2 verschillende blokken hebt aangemaakt, mag je alle details in 1 blok zetten en het 2e gaan verwijderen.