Het is zo dat de NBB een nieuw platvorm hebben ontwikkeld voor de neerlegging van de jaarrekening. De nieuwe filling applicatie vervangt de oude Sofista. 

Met deze nieuwe applicatie van de overheid hebben accountants nu de mogelijkheid om een split deposit te gaan doen. Dit wil zeggen dat zij de mogelijkheid hebben om de jaarrekening in te gaan dienen, en nadien de bijlagen. 

Onze product expert hebben besloten om dit niet te ondersteunen in ons platvorm van Silverfin. Dit is samenspraak met het ITAA lijkt dit voor ons niet interessant om deze split deposit te gaan ondersteunen. Dit zorg voor meer opvolging voor accountants, alsook is dit duurder voor hen. 

De reden waarom deze optie automatisch is aangevinkt, is omdat de neerlegging van de jaarrekening, die wordt gegenereerd via Silverfin, altijd definitief/ finaal is. Met andere woorden bevat deze de finale jaarrekening zelf, alsook de bijkomende bijlagen (beide samen in 1 deel):