In Silverfin maakt u eenvoudig een budget op basis van een bestaande cijfers (=actuals) of door te vertrekken van een ander reeds opgemaakt budget.


Hoe kan je budgetten vinden onder rapporten:

Voorheen kon je alleen budgetten toevoegen door de instellingen voor de rapporteerperiode te wijzigen.
Met deze update is het nu heel eenvoudig om budgetten te vinden door naar de pagina "Rapporten" te gaan. Je ziet een speciaal tabblad "Budgetten" naast "Rapporten", zoals hieronder:

Hoe maak je een nieuw budget:

Eens je op "budgetten" hebt geklikt, kom je op het volgende scherm:

Door op de knop “Nieuw budget toevoegen” te klikken kan je beslissen voor welk rapport je een nieuw budget wilt maken. Selecteer eerst het relevante bronrapport dat je als uitgangspunt wilt gebruiken. Je kan kiezen uit alle rapporten die momenteel actief zijn in de omgeving waartoe ze behoren. Elk budget heeft zijn eigen gepersonaliseerde titel die later van pas komt wanneer je deze toevoegt aan het rapport.

Een nieuw budget maken:

Je klikt op "Nieuw budget toevoegen", kiest een titel en selecteert een bronrapport waarmee je wilt beginnen. Het maken van het budget gebeurt wanneer je op "budget aanmaken" klikt.
Informatie over het budget:

De titel: Als je bijvoorbeeld op "budget 2021" klikt, kan je het budget invoeren.
Bronrapport: door op de titel naast het bronrapport te klikken, word je doorgestuurd naar het oorspronkelijke rapport waarop je jouw gegevens hebt gebaseerd.
Budgetperiode: de eerste datum → is de eerste datum waarvoor een budgetgegevens zijn aangemaakt. In dit geval januari 2021 en de laatste datum, de laatste datum waarvoor budgetgegevens zijn aangemaakt. In dit geval december 2021. Als je een begroting hebt gemaakt voor 2015 en één voor 2021, is de eerste datum januari 2015 en de laatste datum december 2021. De datum waarop het is gemaakt en het budget voor het laatst is bewerkt, wordt ook weergegeven.
Instellingen bewerken: Hiermee kan je de titel bewerken of een nieuw bronrapport kiezen waarvoor je een budget wilt maken.


Gegevens toevoegen aan je budget:

Nadat je jouw specifieke rapport hebt gemaakt, kan je beginnen met het maken van je budget. Je kan selecteren uit welke periode de startgegevens komen en voor welke periode je een begroting wilt maken.

Om te beginnen met het aanpassen van je budgetperiode heb je nog steeds dezelfde 2 manieren van werken.


1. De gegevens gelijk spreiden:

2. De seizoensgebondenheid volgen en een markering toevoegen:

Als je de getallen die je zojuist hebt aangemaakt handmatig wilt aanpassen, kan dat nog steeds door simpelweg op de waarde te klikken en deze aan te passen.

Screenshot 2021-08-18 at 14.50.42.png

Budgetgegevens toevoegen aan je rapport:

Zodra je een begroting hebt gemaakt, wil je deze vergelijken met de werkelijke gegevens van de periode om te zien hoe ver je bent en om de juiste monitoring te doen.
Dit doe je door je rapport te ontgrendelen (kopie maken) en een nieuwe periode toe te voegen aan je periodeset.
In deze nieuwe periodeset selecteer je het budget dat je hebt gemaakt en ook de periode die je wilt weergeven.

Zie voorbeeld:

 • Bij acties heb je de volgende mogelijkheden:
  1. "Wijzig naam": Als je hierop klikt, zal je de naam van het huidige budget kunnen wijzigen.
  2. "Kopieer budget": Hiermee kan je vertrekken vanuit het budget dat wordt weergegeven om een nieuw budget op te maken. Bv. in de situatie best case vs worse case scenario
  3. "Upload budget": Hiermee heb je in eerste instantie de mogelijkheid om het vaste sjabloon te downloaden naar Excel om later een budget in dit formaat op te laden. Als je eenmaal dit Excel sjabloon hebt ingevuld, kan je via deze knop dit ook opladen. 
  4. "Nieuw budget': Hiermee heb je de mogelijkheid een volledig nieuw budget te maken, los van het reeds opgemaakte budget. 
  5. "Verwijder budget": Hiermee heb je de mogelijkheid om een gemaakt budget definitief te verwijderen. 

Je kan een bestaand budget uit gelijk welk ander rapport gebruiken om het huidige budget op te stellen. Via deze dropdown kan je de verschillende rapporten met een budget selecteren. 


Hier kies je de periode waarvan je wenst te vertrekken om een budget op te stellen.

Je hebt twee mogelijkheden om snel een budget op te maken op basis van bestaande gegevens:

1. Als je op het dubbel pijltje klikt, dan zal je de cijfers van de geselecteerde periode gelijkmatig plaatsen in de periode waarvoor je een budget aan het opmaken bent.

2. Als je op de dubbele pagina's klikt, dan zal je de cijfers van het geselecteerde jaar (bij punt 4.) van de individuele periodes overbrengen naar de individuele periodes van het jaar waarvoor je een budget aan het opstellen bent, eventueel vermenigvuldigd met een bepaald percentage. 

Het gebruik van de dubbele pijltjes of pagina's kan op elk groepsniveau of rekeningniveau individueel geselecteerd worden. 


Daarnaast kan je elk veld ook manueel invullen of door middel van een rekenkundige formule bv. als u noteert 5*5 en op enter klikt, zal er 25 in het veld verschijnen. 


Bij de periode-kolommen bovenaan de budgetmodule kan je bepaalde periodes blokkeren. Dit laat je toe om bepaalde invulacties enkel voor de opengestelde periodes door te voeren. Op die manier kan je de verschillende periodes op basis van een andere kopieer-optie invullen.


Wens je deze uitleg in de praktijk te zien, bekijk dan zeker het onderdeel budget in onze online workshop rapporten.
In de onderstaande video wordt besproken hoe je cijfers in een budget plaatst in een rapport.


 

VIDEO: