Via het rekeningsjabloon Leningen en Leasings ga je een 17- of 42-rekening gaan detailleren op rekeningniveau. Zaken zoals rente, looptijd, aflossingen, etc. kan je hier meegeven. Op basis van deze details, doet Silverfin nadien zelf de berekening, en gaat zowel het saldo van het af te lossen bedrag < dan 1 jaar, alsook > dan 1 jaar gaan controleren binnen dit rekeningsjabloon. Van zodra deze rekeningen gedetailleerd zijn, kan je de toelichting opmaken van 'Leningen & leasings'. 


Je kan er dus voor kiezen om de 42-rekening te detailleren (aan de hand van het rekeningsjabloon 'Lening & leasings (42)'), of je detailleert de 17-rekening (aan de hand van het rekeningsjabloon 'Lening & Leasings (17)'). Als je dus een 42-rekening detailleert, dien je ook de 17-rekening in de detail aan de hand van de hashtag # op te nemen. Omgekeerd: bij een 17-rekening, voeg je de 42-rekening toe. Dit zodat het sjabloon de saldo's van beide rekeningen kan controleren. 

Tip: als je kiest voor de 17, dan kan je de ster bij de 42 uitzetten (of omgekeerd). De 42-rekening is namelijk toegelicht bij de 17-rekening.

Je vult dus de details van de volledige aflossingstabel in (aflossing per boekjaar). De lijn die in rekening wordt genomen, wordt in vet gezet. Je ziet bijvoorbeeld voor de detail van 31/12/2014, dat er enkel een controle gebeurt op de lijn die de datum bevat van het boekjaar 2014. Je vult ook steeds de afsluitdatum in bij de kolom "boekjaar".

Onderaan krijg je een overzicht te zien tussen boekhouding en de details van de aflossingstabel. 


Uiteraard dien je dit detail maar 1 keer aan te maken voor de volledige duur van de lening of leasing. Elk detail kan je namelijk kopiëren naar een andere werkperiode (automatisch gebeurt er dan een check op beide saldo's op basis van de opgegeven datum onder 'boekjaar') zonder verlies van gegevens, wat meteen véél tijd uitspaart!

Van zodra dit detail is aangemaakt op rekeningniveau, kan u dan de toelichting 'Leningen & leasings' aanmaken, waarbij u automatisch een overzicht van alle kredieten binnen een dossier en de looptijd hiervan krijgt.