De toelichting voor het Liquidatiereserve dient om bij te houden hoeveel liquidatiereserve je aangelegd hebt en wanneer het beste moment is om ze te gaan uitkeren.

Hieronder lichten we toe hoe je deze toelichting dient aan te vullen en wat de resultaten zijn die je ermee kan bekomen.

 • DATUM: de datum wanneer de reserve werd aangelegd. Dit dient steeds het einde van het boekjaar in kwestie te zijn
 • OMSCHRIJVING: vrij in te vullen
 • BEDRAG: bij overeenstemming met het saldo op de gelinkte rekening (13-range) via de # bekom je onderaan een groene bol.
 • BIJZONDERE LIQUIDATIERESERVE: de reserve wordt apart opgenomen indien dit wordt aangevinkt
 • TAXATIE BIJ AANLEG: toont hoeveel aanslag er werd betaald bij aanleg van de reserve.
 • VERLAAGDE TAXATIE VANAF: toont vanaf welke datum je kan uitkeren aan het verlaagd tarief.
 • BEDRAG VAN DE OPNEMING VAN DE OUDE LIQUIDATIE­RESERVE (FIFO) - VOORGAANDE BT: toont het bedrag dat in vorige belastbare tijdperken werd uitgekeerd.
 • OVERGEDRAGEN SALDI VAN DE VORIGE OPGAVE, TE VERSCHUIVEN MET ÉÉN BELASTBAAR TIJDPERK: toont het resterende saldo van vorig jaar. Dit is het verschil tussen het aangelegde bedrag en bedrag van de opneming van voorgaande belastbare tijdperken.
 • RESTERENDE SALDO: is de automatische berekening van het saldo dat werd aangelegd, maar nog niet werd uitgekeerd. Bij opname van een reserve wordt dit automatisch afgetrokken van het eerste reserve dat werd aangelegd. 
  • Bvb: de 50.000 die in het screenshot op 31/12/2018 werd opgenomen wordt automatisch afgetrokken van de eerste reserve die op 31/12/2010 werd aangelegd.

Bij het kopiëren van deze details zullen de bedragen zich automatisch aanpassen naar het belastbaar tijdperk in kwestie.


Op basis van de ingevulde data, worden de opneming en de status belastbaarheid berekend.

Opneming en opneming dividenden

Bij de opneming krijg je het detail van wat reeds werd opgenomen. In deze tabel zie je de totale belasting die werd betaald, i.e. de initieel betaalde liquidatiereserve en de roerende voorheffing bij uitkering. 

Door de uitkering in het kader van vereffening aan te vinken, past de berekening zich aan aan 0% te betalen roerende voorheffing. De reserves die al dan niet in het kader van vereffening zijn uitgekeerd, worden getoond in het overzicht  opneming dividenden.

Status belastbaarheid

In de status belastbaarheid krijg je een mooi overzicht van wanneer de interessantste momenten zijn om je reserves uit te keren en de daarbij horende tarieven.

Ter info:

Vanaf heden zijn er dossiers waarbij de 5-jarige termijn van de liquidatiereserve verstreken is en zou er uitgekeerd kunnen worden aan 5% extra RV (in principe vanaf 01/01/2020).
Mogelijke scenario’s zijn:

1) Per 31/12/2019 uitkeren en goedkeuren op de gewone AV
=> Er kan niet met 100% zekerheid vanuit gegaan worden dat het scenario van de 5-jarige termijn wel gerespecteerd is. Vandaar dat de toelichting 17% voorstelt.

2) Een BAV houden tussen 01/01/2020 en AV om een tussentijdse uitkering te doen => de 5-jarige termijn wordt hier gerespecteerd, maar er is nog steeds een risico, daar de cijfers per 31/12/2019 nog niet goedgekeurd zijn.

3) Een BAV houden ná de AV om een tussentijdse uitkering te doen. Dit is de veiligste oplossing.