Het is mogelijk om het ingeven van de gegevens van uw eigen kantoor in MIC / VKT / VOL 2.2 (= Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie) te automatiseren d.m.v. configuratie zodat u dit slechts één keer hoeft in te geven op kantoorniveau en niet in elk dossier apart waarvoor u de jaarrekening opmaakt. Lees hieronder hoe u te werk gaat.

VOL / VKT 2.2 Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie

Op kantoorniveau gaat u via "sjablonen" naar de betreffende toelichtingen, VOL/VKT 2.2.
U klikt hierop door en komt in het volgende scherm uit:

Het veld waar we de instellingen zullen noteren, is het configuratieveld dat hierboven op de screenshot gemarkeerd is. 

De volgende configuratie-variabele moet u kopiëren en plakken in het veld om voor de volledige omgeving één fysieke persoon en/of rechtspersoon toe te voegen, te beginnen met perioden die eindigen op de door u gekozen datum.
Vervang de datum tussen de eerste " " als u een andere startdatum wenst voor de instelling en vul jullie eigen gegevens aan tussen de andere " ".

{% assign start_date_conf = "31/12/2018" %}

Bij fysiek persoon

{% assign physical_first_name_conf = "Pol" %}
{% assign physical_last_name_conf = "Jansses" %}
{% assign physical_address_conf = "001" %}
{% assign physical_street_conf = "Merelstraat" %}
{% assign physical_profession_conf = "Accountant" %}
{% assign physical_number_conf = "50" %}
{% assign physical_member_number_conf = "00A-23568" %}
{% assign physical_postal_code_conf = "8550" %}
{% assign physical_city_conf = "Zwevegem" %}
{% assign physical_country_conf = "BE" %}
{% assign def_phyiscal_assignment_bookkeeping_conf = true %}
{% assign def_phyiscal_assignment_compiling_annual_accounts_conf = false %}
{% assign def_phyiscal_assignment_verifiying_annual_accounts_conf = true %}
{% assign def_phyiscal_assignment_revising_annual_accounts_conf = false %}

Bij rechtspersoon

{% assign legal_name_conf = "Ivinski Accountancy BV" %}
{% assign legal_address_conf = "003" %}
{% assign legal_vat_number_conf = "BE0524802662" %}
{% assign legal_street_conf = "Kraaistraat" %}
{% assign legal_number_conf = "60" %}
{% assign legal_postal_code_conf = "8000" %}
{% assign legal_member_number_conf = "O0B-852" %}
{% assign legal_city_conf = "Brugge" %}
{% assign legal_country_conf = "BE" %}
{% assign legal_representative_first_name_conf = "Ivan" %}
{% assign legal_representative_name_conf = "Declerck" %}
{% assign def_legal_assignment_bookkeeping_conf = false %}
{% assign def_legal_assignment_compiling_annual_accounts_conf = true %}
{% assign def_legal_assignment_verifiying_annual_accounts_conf = false %}
{% assign def_legal_assignment_revising_annual_accounts_conf = true %}

Let op! Er zijn twee aparte templates op kantoorniveau voor de VKT en de VOL. U moet deze instelling dus in beide sjablonen plaatsen. 

Bij het adres vult u een code 001 of 002 of 003 in. Hierbij de betekenis:

001 = Domicilie adres
002 = Adres van de vestigingseenheid
003 = Vestiging in België van de buitenlandse onderneming