Dit artikel legt uit hoe u, als admin user, de instelling van de ranges moet doorvoeren op kantoorniveau. 

Aanpassen van de toegevoegde range per categorie

U gaat op kantoorniveau naar "sjablonen" en navigeert naar het sjabloon "verworpen uitgaven" en klikt hierop door. Let wel dat u de toelichting kiest en niet het rekeningsjabloon.

In de toelichting op kantoorniveau kan je de range aanpassen en/of uitbreiden van de gelinkte grootboekrekeningen per categorie door gebruik te maken van het veld ‘configuratie’. 

Dit veld is voorzien om een specifiek stukje code aan te passen in jouw sjabloon. Je gaat als volgt te werk:

1. Je kopieert en plakt volgende tekst naar het configuratieveld:

{% assign default_1201 = "" %}
{% assign default_1202 = "" %}
{% assign default_1203 = "" %}
{% assign default_1204 = "" %}
{% assign default_1207 = "" %}
{% assign default_1208 = "" %}
{% assign default_1209 = "" %}
{% assign default_1210 = "" %}
{% assign default_1211 = "" %}
{% assign default_1212 = "" %}
{% assign default_2213 = "" %}
{% assign default_1214 = "" %}
{% assign default_1215_1 = "" %}
{% assign default_1215_2 = "" %}
{% assign default_1216_1 = "" %}
{% assign default_1216_2 = "" %}
{% assign default_1217 = "" %}
{% assign default_1218 = "" %}
{% assign default_1233 = "" %}
{% assign default_1220 = "" %}
{% assign default_1232 = "" %}
{% assign default_1222 = "" %}
{% assign default_1223 = "" %}
{% assign default_1225 = "" %}
{% assign default_1230 = "" %}
{% assign default_1231 = "" %}
{% assign default_1239 = "" %}

Vanaf TY20 kopieert u:

 {% assign default_1262 = "" %}
{% assign default_1263 = "" %}
{% assign default_1264 = "" %}
{% assign default_1236 = "" %}
{% assign default_1237 = "" %}
{% assign default_1238 = "" %}
 {% assign default_1266 = "" %}


En extra vanaf TY21 kopieert u ook:
{% assign default_1234 = "" %}
{% assign default_1206_1 = "" %}
{% assign default_1206_2 = "" %}
{% assign default_1235_1 = "" %}
{% assign default_1235_2 = "" %}  

{% assign default_1243 = "" %}  

2. Je past de voorbeeldtekst als volgt aan:

Tussen de " " vult u de range van de rekeningen in die onder deze categorie moeten vallen. 

LET OP! Gebruik zeker dit het symbool " en niet ”. De kans bestaat dat jouw pc dit zelf aanpast waardoor de bovenstaande string niet zal kloppen.

3. Bewaar het sjabloon.