Wanneer meerdere dossiers van hetzelfde type zijn (bijvoorbeeld alle vennootschappen), is het aangewezen om een 'dossiersjabloon' aan te maken. Dit spaart je een pak werk bij het opstarten van je dossier en zorgt ervoor dat alle nodige elementen aanwezig zijn: workflows, toelichtingen, rapporten, documenten, ...

Een dossiersjabloon kan toegewezen worden aan een dossier bij de aanmaak ervan en zal automatisch de voorgedefinieerde instellingen toepassen: de juiste workflows, rapporten, toelichtingen en tekst verslagen. Indien er ook mapping lijsten zijn toegevoegd aan je omgeving, kan je die ook selecteren in je dossiersjabloon.

Hoe maak ik een dossiersjabloon aan?

1) Ga naar "Sjablonen" op het kantoorniveau

2) Gebruik het standaard dossiersjabloon dat al in je omgeving bestaat of voeg daar een nieuw dossiersjabloon toe: 

  • Geef de juiste naam aan je dossiersjabloon
  • Selecteer de juiste default workflow (in de meeste gevallen zal dit het werkdossier zijn)
  • Selecteer de talen waarin je dit sjabloon beschikbaar wilt stellen (indien je twijfelt, kies je best voor allemaal)
  • Kies welke rapporten je automatisch wil toevoegen aan je dossiers
  • Kies welke tekstverslagen je automatisch wil toevoegen aan je dossiers
  • Kies extra workflows (bijv. vennootschapsbelasting of jaarrekening)

Dossiersjabloon toevoegen aan je dossier

Ga naar je dossier (dit kan een nieuw zijn, maar mag ook gerust een bestaand dossier zijn) en ga naar "Dossier bewerken". Daar kan je het dossiersjabloon selecteren dat je wil toepassen op dit dossier. Door dit te doen, zullen alle elementen die je hebt toegevoegd aan je sjabloon op kantoorniveau ook automatisch aangemaakt worden in je dossier.

Weet dat je bij het toevoegen van meerdere nieuwe dossiers aan de hand van een dossierlijst, het dossiersjabloon al automatisch kan toewijzen door hiervoor een kolom te voorzien in je dossierlijst. Dit kan gebeuren via jouw CSM.

Goed om weten: 

- als in een bestaand dossier reeds workflows, rapporten of tekst verslagen actief waren, blijven deze actief. Deze optie voegt enkel de nieuwe elementen toe op het dossier.

- als je dossiersjablonen hebt geactiveerd op dossiers en je past daarna het dossiersjabloon opnieuw aan op het kantoorniveau, zal dit ook meekomen naar de dossiers waarin het dossiersjabloon reeds gebruikt wordt.