Binnen Silverfin vertrekken we altijd van een sjabloon. Deze bepalen hoe een dossier, rapport, etc. er moet gaan uitzien.

Silverfin biedt standaard 4 soorten sjablonen aan, die verder kunnen worden ingesteld:

  • Rapporten: Via een rapportsjabloon kan je instellen hoe de rapporten er moeten uitzien. Dit kan later op dossierniveau nog worden aangepast bij een niet-vergrendeld rapport.
  • Documenten: Silverfin laat het toe om bepaalde documenten op te laden (vb. Verslag Algemene Vergadering). De structuur waarin die documenten moeten worden opgemaakt, wordt bepaald door de tekstsjablonen.
  • Toelichtingen: Dit zijn alle sjablonen die worden gebruikt om meerdere rekeningen samen te verklaren. Het meest gekende voorbeeld van een toelichting is een loonreconciliatie waarbij de loonlasten worden aangesloten met het fiscale attest.
  • Rekeningsjablonen: Het is mogelijk aan specifieke rekeningen diverse sjablonen te koppelen. Dat zijn de rekeningdetails die dus bepalen hoe de rekening vervolgens moet worden toegelicht. Op die manier kan je voor pakweg een ‘te ontvangen facturen’- rekening andere info ingeven dan een rekening financieel vast actief.

Alle sjablonen zijn beschikbaar in onze Marketplace. Die kan je raadplegen door op kantoorniveau naar 'Sjablonen' te gaan en dan via 'Marketplace' een pakket te kiezen.

Silverfin-sjablonen

De sjablonen die onderhouden worden door Silverfin herken je aan het woord Silverfin achteraan. Deze sjablonen worden door ons onderhouden en zijn beschikbaar voor alle klanten.

Wil je verder gaan? 

Indien je eigen sjablonen wenst aan te maken voor jouw kantoor, neem dan een kijkje op Silverfin Community. Dit is de plaats waar enthousiaste gebruikers aan te slag gaan met de programmeertaal van Silverfin. Ook als je vast zit kan je daar terecht met vragen bij de Silverfin developers.