In dit artikel zullen we iets uitgebreider hebben over de stijl om de Nederlandse Jaarrekening te exporteren.

Dit is een algemeen overzicht en legt uit waar welke wijzigingen kunnen aangebracht worden door jullie en waarvoor jullie terecht kunnen bij Silverfin Support.

We zullen hier de meest voorkomende velden verder toelichten om een duidelijk beeld te geven welke aanpassingen waar kunnen doorgevoerd worden. Onderaan het artikel kan je ook nog een video vinden met meer informatie rond de verschillende functionaliteiten.

  1. De naam van de stijl - deze kan aangepast worden onder punt 6 Instellingen voor stijlen. 
  2. Het al dan niet tonen van de voorpagina in een export. 
  3. Het al dan niet tonen van de inhoudstafel.
  4. De titel van het blokje inhoud. Hier staat een stukje code waarover verder in het artikel meer informatie volgt.
  5. Het al dan niet tonen van een titelblad, footer en header of andere opties per blokje kan dit verschillend zijn. 
  6. De verschillende inhoudsblokken die deel kunnen uitmaken van een export. De toelichtingen die onder een workflow vallen komen onder het blokje "rekeningen" terug.

    Deze zaken kunnen op kantoorniveau ingesteld worden maar kan in elke dossier/export aangepast worden. 
  7. De export stijl bewaren na aanpassingen op kantoorniveau of de achterliggende instellingen van de stijl raadplegen/aanpassen. (hierover meer informatie in volgend artikel: Stijlen: Geavanceerde instellingen

De jaarrekening in Nederland is een gecombineerde stijl voor enerzijds de Nederlandstalige export en anderzijds de Engelstalige export. Dit brengt enkele extra instellingen mee in de achtergrond van de stijl waar jullie rekening mee moeten houden bij het toewijzen van bepaalde titels. Het aanpassen van deze titel zal ervoor zorgen dat de titels goed doorkomen bij elke export in een van de twee talen.

Als jullie hier zaken willen aanpassen kan dat gerust in de code zelf achterliggend via de de instellingen van de stijl of om hier Silverfin Support te contacteren met de nodige tabel waarin jullie wijzigingen opgenomen zijn. Let wel! Dit kan enkel op kantoorniveau aangepast worden dus dit loopt dan gelijk voor alle exports binnen jullie kantoor. Dit kan niet per dossier aangepast worden in de code achterliggend. Titel in de export instellingenNederlandstalige uitkomstEngelstalige uitkomst
accountants_reportAccountantsrapportAccountants report
accounting_policies
Grondslagen
Accounting policies
annual_report
Jaarverslag
Annual report
annual_reportingJaarrapportAnnual report
balance_sheet
Balans
Balance sheet
balance_sheet_assetsBalans activa
Balance sheet assets
balance_sheet_liabilitiesBalans passivaBalance sheet liabilities
cash_flow_statementKasstroomoverzichtCash flow statement
compilation_reportSamenstellingsverklaringCompilation report
depreciation_tableAfschrijvingsstaatDepreciation table
minutes_general_meetingNotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders ActiesMinutes of the general meeting of shareholders
notes_assetsToelichtingen activaNotes to the financial statements - Assets
notes_liabilitiesToelichtingen passivaNotes to the financial statements - Liabilities
notes_otherOverigeOther
notes_profit_and_lossToelichtingen winst- en verliesrekeningNotes to the financial statements - Profit and loss account