Silverfin stelt een aantal zoekopdrachten voor ter inspiratie. 

Je kunt ook heel wat zoekopdrachten (segmenten) activeren vie de pakketten in de marketplace. Ga daarvoor naar Sjablonen > Marketplace. 

We maken in de zoekopdrachten vaak gebruik van formules. 

1. Ondernemingen met een kapitaal en wettelijke reserves hoger dan 50% van het balanstotaal

Deze zoekopdracht geeft in een percentage de ondernemingen weer waarbij het kapitaal en wettelijke reserves hoger is dan 50% van het balanstotaal.

2. Dossiers waarbij er liquidatiereserve uitgekeerd kan worden

Deze zoekopdracht toont de dossiers waarbij er een uitkering kan gebeuren aan 5%.

3. Dossiers debetsaldo rekening courant

Gebruik hiervoor een formule waarbij je gebruik maakt van de rekeningrange 416. 

4. Dossiers waarbij het eigen vermogen negatief is. 

volgens onze standaard rapportering is het eigen vermogen samengesteld door de som van 10,102,109,110,111,12,1311,1312,131,1313,130,1319,132,133,140,141,15,19 rekeningen. De formule moet dus de som van deze zijn en als dat kleiner is dan nul is het negatief. 

Let op! Is passiva zijde dus rekeningen staan standaard negatief in silverfin (credit), dus teken niet vergeten omdraaien. 

5. Dossiers waarbij een uitkering van het dividend gebeurde. 

Het dividend wordt geboekt op een 471-rekening, dus gebruik een formule om te zien in welke dossiers de 471-rekening groter is dan nul. Let op! dit is ook credit rekening, dus teken moet omgedraaid worden.

6. Dossiers waarbij een tantième werd toegekend

Gelijkaardig als bij 5, maar met een andere rekening: Tantième wordt geboekt op een 472-rekening, dus gebruik een formule om te zien in welke dossiers de 47é-rekening groter is dan nul. Let op! dit is ook credit rekening, dus teken moet omgedraaid worden.

7. Dossiers waarbij een te betalende roerende voorheffing is

  • Rekening courant: te betalen op de RC, credit. Je kan bijgevolg nagaan in welke dossiers er een 48-rekening is met een waarde. 
  • Dividend: zie zoekopdracht 5, je kunt een formule instellen om dossiers te laten zien waar op de rekening 471 een waarde staat. 
  • Auteursrechten: afhankelijk van op welke rekening deze geboekt staan, maar als dit bijvoorbeeld op 612600 staat, dan kun je een formule opmaken om te zien of hier een waarde op geboekt staat. 

8. Dossier waar de omzet een bepaald bedrag zal overschrijden om van kwartaal naar maandaangever te gaan (BTW)

Omzet wordt geboekt op de 70-rekening, dus formule waarbij de omzet groter is dan bijvoorbeeld €2 500 000. Let op! dit is ook credit rekening, dus teken moet omgedraaid worden.