In dit artikel wordt even stilgestaan bij de stappen die je kan gaan ondernemen indien je zou merken dat de openingsbalans dubbel zit in Silverfin. Hierbij dienen we  een onderscheid te maken tussen het geval waarbij de data manueel wordt opgeladen of het geval waarbij de data wordt ingelezen door middel van een synchronisatie met een boekhoudpakket.

Manuele upload

Hierbij kan je zelf de openingsbalans gaan aanzetten of uitzetten door middel van het pijltje. Is het pijltje zichtbaar, dan staat openingsbalans aan. Is het niet zichtbaar, dan staat openingsbalans uit.


Synchronisatiedossier

In het geval van een synchronisatie met een boekhoudpakket kan het voorkomen dat er automatisch een openingsbalans wordt geforceerd in Silverfin. Dit wordt gedaan voor een aantal boekhoudpakketten indien er wordt vastgesteld door Silverfin dat het vorige boekjaar nog niet is afgesloten. Indien er reeds een manuele overzetting is geweest van de openingsbalans en deze dus al is opgenomen in de dossiergegevens voor dat boekjaar, kan dit dus zorgen voor een dubbele openingsbalans. Om dit probleem te verhelpen kijk je best even naar de instellingen van het boekhoudpakket. Zo is bijvoorbeeld de dubbele openingsbalans vaak een probleem bij het boekhoudpakket Verocount. 

Zolang een boekjaar niet is afgesloten in Verocount krijgt Silverfin geen openingsbalans door voor het volgende jaar. Pas nadat een boekjaar is afgesloten komt dit door.

Om toch al correct te kunnen werken, forceert Silverfin een openingsbalans. Bij de dossiergegevens in Silverfin staat er dan een pijltje achter het boekjaar. 

Zodra je het vorige boekjaar in VeroCount afsluit is het nodig dat Silverfin die geforceerde opening niet langer doet. Dit kan door in de dossierfiche in Verocount het boekjaar aan te passen naar het huidige jaar.

Daarna klik je op synchroniseren in Silverfin en het pijltje achter de boekjaren en de dubbele opening is verdwenen.

Wanneer de boekjaren werden losgekoppeld van de synchronisatie door ons support-team, omwille van het aanpassen van de boekjaren bvb, dan wordt de openingsbalans niet meer bepaald door de sync. In dat geval kan je dit manueel aan- of uitzetten, door op het betreffende boekjaar te klikken en op het pijltje te klikken:


Indien het boekjaar correct is afgesloten in het boekhoudpakket, maar er nog steeds een dubbele openingsbalans zou zijn, kan je gerust altijd even onze support contacteren. Zij kunnen namelijk de boekjaren loskoppelen en vervolgens het hiervoorgenoemde pijltje aan en af zetten zodat de openingsbalans niet dubbel wordt ingeladen in Silverfin.