Je kan verschillende dossiers in één consolidatiedossier samenvoegen om vervolgens een algemene consolidatierapportering op te maken. Momenteel is dit enkel om entiteiten te controleren en te beheren zoals een managementconsolidatie en/of een holding. 

Consolideren met Silverfin? Hou dan zeker rekening met het volgende: 

De rapportering is gelijkaardig aan de huidige rapporten, maar met geconsolideerde cijfers en op te splitsen per subentiteit (vergelijkbaar met analytische rapporten).

Consolidatie in Silverfin wordt gedaan met volgende veronderstellingen:

  • Waarderingsregels van het consolidatiedossier moeten identiek zijn aan de te consolideren entiteiten;
  • Subentiteiten zijn in eenzelfde valuta geboekt;
  • Verschillende subentiteiten worden afgestemd met afsluitdatum van de moedervennootschap;
  • Verlengde boekjaren van een subentiteit worden niet volledig mee opgenomen als een periode valt buiten het boekjaar van het consolidatiedossier. Bijvoorbeeld subentiteit A loopt van 01/09/2016 tem 31/12/2017 en de consolidatie loopt gelijk met kalenderjaar 2017. Dan zal in de consolidatie enkel de data van subentiteit A worden opgenomen van 2017; 
  • Er wordt enkel gebruik gemaakt van de integrale consolidatiemethode.

Werking van een consolidatie dossier

Om een consolidatie dossier te activeren onderneem je volgende stappen:

1. Je contacteert onze support met de vraag om de consolidatiemodule te activeren voor jouw omgeving. Een consolidatie dossier is een premium dossier waarvoor een hogere kostprijs aangerekend wordt. 

2. Eenmaal de optie actief is, kan je bij het aanmaken van een nieuw dossier kiezen voor consolidatie:

Of u kan een bestaand dossier wijzigen naar een consolidatie dossier:

3. Bij de opstart van een nieuw consolidatiedossier kan je vervolgens kiezen welke dossiers je wenst op te nemen in de consolidatie. Deze keuze krijgt u in het laatste scherm bij het toevoeging van een dossier:

Bij een bestaand dossier kan u dit wijzigen door op het + teken op het hoofdscherm te klikken.

Daarbij selecteer je welke andere Silverfin dossiers de subentiteiten zijn, je sleept deze naar links om deze op te nemen in de consolidatie

4. Klik daarna op synchroniseren en het dossier loopt synchroon met de subentiteiten in Silverfin. Dat wil zeggen als de subentiteiten nieuwe data bevatten dit via de synchronisatie knop in het consolidatiedossier binnenkomt. 

5. Daarna kan je de nodige correcties uitvoeren op het consolidatiedossier om de inter-company verrichtingen uit de cijfers te halen.

6. De rapportering zelf loopt zoals bij het analytisch rapporteren. Je kan kiezen in een rapport voor een ‘analytische periode’ en vervolgens splitsen op dimensie 1, deze dimensie zijn de verschillende entiteiten.

De YTD en PTD cijfers in een consolidatiedossier zijn de cumul-cijfers van de verschillende entiteiten.

Omzetten van een consolidatie dossier naar een standaard dossier

Indien je een consolidatie dossier wenst om te zetten naar een standaard dossier, kan je dit aanpassen door bij 'Dossier bewerken', het type dossier aan te passen naar 'standaard'. In dit geval zullen de gegevens uit dit dossier behouden blijven zonder achterliggende link naar een van beide dossiers of grootboeken. 

Merk op dat, indien je achteraf een synchronisatie met je boekhoudpakket voor dit dossier wenst op te zetten, je er wel op moet letten dat de startdatum van de sync goed wordt ingesteld. Dit zodat oudere gegevens niet overschreven worden.


Dit is een actie die enkel een admin gebruiker kan uitvoeren. Als je deze rechten niet hebt, contacteer dan een admin gebruiker binnen jouw organisatie.