Als u op een ontgrendeld rapport op "pas rapport aan" klikt, dan komt u in de instellingen van een rapport. 

De eerste instellingen die u tegenkomt, noemen we de algemene instellingen. Deze instellingen worden in dit artikel overlopen.

  1. Het privaat zetten van een rapport wil zeggen het rapport niet delen op het klantenportaal, de pulse.
  2. Als u gebruik maakt van onze standaardrapporten dan worden de groepsnamen standaard in drie talen voorzien. Door het afvinken van een bepaalde taal, kiest u ervoor om het rapport niet in deze taal via een dropdown in het weergavescherm te tonen. 
  3. Hier kiest u met welke eventuele afrondingen u de cijfers in het rapport wenst weer te geven. 
  4. Standaard stelt u dit in op "boekjaar". Er moet enkel gekozen worden voor "kalenderjaar" als u vergelijkende cijfers wenst te tonen van boekjaren die niet dezelfde looptijd hebben.
  5. Dit heeft te maken met de weergave van de rekeningen bij gebruik van mapping (=originele rekeningen) of na de mapping (=normale rekeningen). 
  6. In een rapport bepaalt u groepen en formules. Bij deze instelling bepaalt u of u de groep/formule wenst weer te geven als er geen waarde onder valt. 
  7. Dit is een belangrijke instelling. Hier bepaalt u welke rekeningen in het rapport weergegeven dienen te worden. Het is namelijk vaak zo dat niet alle rekeningen die aanwezig zijn in silverfin in de rapportering dienen te komen bv. bij een EBIT rapport worden er geen activa/passiva rekeningen getoond. U moet dit correct instellen om geen verkeerde rekeningen onder de categorie "niet toegewezen rekeningen" te krijgen.
  8. De categorie van een rapport wordt normaal door de key user op kantoorniveau bepaalt. Het zorgt ervoor dat rapporten een overzichtelijkere structuur worden weergegeven in het overzichtsscherm van de rapporten.