In dit artikel wordt uitgelegd hoe de verwerking van de alarmbelprocedure in de verslaggeving van Silverfin voorzien is, namelijk:

 • Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)
 • Bijzonder verslag
 • Bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure (NEW)
 • Verslag algemene vergadering 

Indien de raad van bestuur vaststelt dat de alarmbelprocedure van toepassing is, dient het een bijzonder verslag op te stellen en de algemene vergadering samen te roepen.
Hieronder leggen we de invloed uit van de checkboxen die u in eerste instantie aanduidt in het "Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)" en vervolgens in het "Bijzonder verslag".

Het aanduiden/afvinken van bepaalde checkboxen in beide verslagen bepalen of de "Bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure" gebruikt wordt of niet.
Dit heeft uiteraard ook een impact op de verwoording in het "verslag algemene vergadering". 

Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)

 1. Alarmbelprocedure:
  Indien dit op "ja" wordt gezet. Dan wordt volgend agendapunt toegevoegd in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur:
  In het verslag van de algemene vergadering wordt volgend punt toegevoegd:
 2. Alarmbelprocedure - Balanstest:
  Volgende tekst komt in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur
  In het verslag algemene vergadering komt volgende tekst:
 3. Alarmbelprocedure - Liquiditeitstest:
  Volgende tekst komt in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur:
  In het verslag algemene vergadering komt volgende tekst:Noot 1: indien u beiden aanvinkt, worden beide teksten gecombineerd.Noot 2: Binnenin de alarmbelprocedure is er een extra vink: “verberg vereiste tot opstellen verslag”
  Indien u dit aanvinkt wijzigt de tekst als volgt:  Het agendapunt zal in dat geval ook niet op het verslag van de algemene vergadering te zien zijn.

Bijzonder verslag (alarmbelprocedure)

 1. Indien in dit verslag wordt gekozen voor “Maatregelen ter vrijwaring van de continuïteit”:Wordt in het verslag van de zaakvoerders/ raad van bestuur de tekst onder alarmbelprocedure aangepast:In het verslag van de algemene vergadering wordt volgende tekst getoond:2. Indien in dit verslag wordt gekozen voor “Vereffening”:Wordt in het verslag van de zaakvoerders/ raad van bestuur de tekst onder alarmbelprocedure aangepast:In het verslag van de algemene vergadering wordt de tekst op volgende manier aangepast:Link met bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure:

  Indien in het bijzonder verslag de checkbox:
  Wordt aangevinkt, krijgt u in het Verslag zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV) volgende bericht betreffende de alarmbelprocedure:Het normale infoveld krijgt u niet meer te zien:U kan de alarmbelprocedure bijgevolg ook niet meer bespreken in de gewone algemene vergadering.