De toelichting liquide middelen neemt automatisch de 5 en de 43 op van rekeningen. Indien je additionele rekeningen wenst toe te voegen, of je wenst rekeningen te verwijderen uit dit overzicht kan je via de # werken.

Deze toelichting zorgt ervoor dat we het rekeninguittreksel op jaareinde toevoegen in het digitaal werkdossier.

Om een groene bol te verkrijgen, checkt Silverfin of de kolom “ Boekhouding” en de kolom “Bedrag afsluitdatum” aan elkaar gelijk zijn of niet. Zijn ze gelijk verkrijg je een groene bol. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Via het paperclip icoontje koppelt u de uittreksels of documenten.

Wat met vreemde valuta?

Hoe dient u deze template in te vullen indien u een bankrekening heeft in uw dossier met vreemde valuta (bijvoorbeeld: USD)? Dit kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel dat u op 31/12/2019 een bankrekening hebt met een eindsaldo van 39.196,00 dollar. In u boekhouding staat deze bankrekening genoteerd op de 550209 rekening met een saldo van 32.717,86 euro. Dan kan u dit op onderstaande wijze gaan invullen in de template "liquide middelen":

Kolom "bedrag afsluitdatum" = het bedrag in vreemde munt (in dit voorbeeld: 39.196,00 dollar)

Kolom "valuta" = de vreemde valuta (in dit voorbeeld: USD)

Kolom "wisselkoers" = wisselkoers (in dit voorbeeld: 1,19800)