Let op: de gebruiker moet in het Frans of Engels staan om de sjablonen in het Frans of Engels te kunnen exporteren.

Dossier met manuele data

Voor een dossier met manuele data, dien je de data dus opnieuw in te lezen in de gewenste taal.

Daarna volg je optioneel stappen 2 en 3 hieronder.

Dossier met synchronisatie 

De synchronisatie moet worden aangepast, zodat de boekingen in het Frans of Engels worden ingelezen in Silverfin. Let op, het wisselen van taal is niet mogelijk bij alle boekhoudprogramma's, dit hangt af van het type boekhoudprogramma en de synchronisatie van Silverfin met dat programma.

De aanpassing gebeurt in 3 stappen: 

Stap 1

De synchronisatie taal aanpassen:

  1. wijzig dossiergegevens (potloodje onder gegevens dossier)
  2. wijzig de datasynchronisatie
  3. kies daar voor optie 3 'De automatische synchronisatie volledig opnieuw opzetten'
  4. verander daar de taal in Frans of Engels (dit is dus niet voor alle boekhoudprogramma's mogelijk)

Op deze manier worden alle rekeningen in het dossier in het Frans of Engels omgezet, dit op basis van de vertalingen uit je boekhoudpakket.
Uiteraard kan je de taal van de rekeningen achteraf terug in het Nederlands zetten, op dezelfde manier.

Stap 2 (optioneel, enkel indien er nog geen anderstalige export stijl bestaat)

Op kantoorniveau éénmalig een nieuwe stijl in het Frans of Engels aanmaken (door een admin kan dit). Lees het artikel Bundel/Stijl maken of aanpassen

Tip!

Het makkelijkste is om de bestaande stijl te kopiëren (1) en daarna deze kopie aan te passen (2) naar het Frans of Engels.

Stap 3 (optioneel)

Als laatste stap is het ook nodig om de inhoud van de exportstijl aan te passen en te vullen met Franstalige of Engelstalige rapporten en eventueel verslagen.

Een export in het Duits (enkel van toepassing voor een jaarrekening)


Om een pdf van de jaarrekening te creëren, maak je het beste een stijl aan op kantoorniveau (te gebeuren door de admin users).

In de stijl selecteer je een blok "rekeningen" en duidt je vervolgens alle delen van de jaarrekening aan.
Deze templates staan alfabetisch opgelijst, maar de pdf export zal automatisch de correcte volgorde bepalen en zal exact dezelfde lay-out hebben als de NBB. 

De jaarrekening kan voortaan ook in het Duits geëxporteerd worden in pdf (dit was reeds mogelijk voor de XBRL).

Om de Duitse versie van de Belgische jaarrekening te kunnen exporteren, moet de standaard exportstijl die je momenteel gebruikt/heeft gekopieerd worden en dienen volgende wijzigingen plaats te vinden in de sectie 'stijlinstellingen'/ 'instellingen voor stijlen':
  1. update de naam naar de naam van jouw keuze (bv: Jaarrekening Duits)
  2. selecteer Duits in de vervolgkeuzelijst taal:


    Wanneer onderstaande taal nog niet beschikbaar is, dient de admin gebruiker deze taal eerst beschikbaar stellen. Dit kan via "advance instellingen" op kantoor niveau. Hier dien je dan bijkomend, volgende taal te gaan aanvinken:

In de sectie 'detailtekst' dien je het vertaalgedeelte bijwerken zodat ook Duitse vertalingen zijn opgenomen

{% t= "Activa" fr:"Explication actif" en:"Assets" de:"Aktiva" %}
{% t= "Passiva" fr:"Explication passif" en:"Liabilities" de:"Passiva" %}
{% t= "Kosten" fr:"Frais" en:"Loss" de:"Aufwendungen" %}
{% t= "Opbrengsten" fr:"Produits" en:"Profit" de:"Erträge" %}
{% t= "Fiscale toelichting" fr:"Explication fiscale" en:"Extra reconciliations" de:"Fiskale Anhänge" %}

Met andere woorden dien je volgende code te vervangen, door de code hierboven:


Soms komen de marge's van de pdf niet zoals gewenst te staan, bijvoorbeeld de datum van de algemene vergadering niet op één lijn.

Dit heeft te maken met de marge-instellingen van de export stijl.  Voor de jaarrekening dien je rekening te houden met volgende marges: 

1° lettergrootte
Het is belangrijk om de lettergrootte op 9 te zetten.
2° marges
De marge (zijkant en onderkant) moet op 1 staan.
3° Lettertype
Arial (NBB gebruikte lettertype), maar Calibri zal ook werken.