Onze partner Fintrax heeft een pakket ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de jaarrekening voor VZW's en organisaties neer te leggen. 

Alle templates zijn beschikbaar in 3 talen: Engels, Nederlands en Frans. 

Deze workflows zijn beschikbaar:

 • Patrimoniumtaks

 • Jaarrekeningen

De workflows uit het aanbod voor verenigingen en stichtingen hebben de vertrouwde look en feel en zijn voor Silverfin-gebruikers dus intuïtief en makkelijk in gebruik.


Patrimoniumtaks

Je kan de belastbare bezittingen en aftrekbare posten selecteren via de #. Op basis van de geselecteerde rekeningen wordt de boekwaarde aan het einde van het financieel jaar en de reële waarde op de eerste dag van het volgende jaar automatisch ingevuld.

Nadat de belastbare bezittingen en de aftrekbare posten ingediend zijn, wordt de patrimoniumtaks automatisch berekend. Er is ook een check om te zien of de vrijgestelde liquide middelen niet hoger zijn hetgeen nodig is voor de dagelijkse activiteiten.

Wanneer alles klaar is, kan je een pdf aanmaken die voldoet aan de vereisten van de overheid.

Deze workflow omvat ook een mailing die je naar je klant kan sturen met advies over hoeveel belasting hij moet betalen.

Jaarrekeningen

De workflow voor de jaarrekening van verenigingen en stichtingen is vergelijkbaar met die voor bedrijven: de data die al ingevuld zijn in de bedrijfsparameters en het werkdossier stromen automatisch door naar de jaarrekening. Je kan andere data aanvullen door rekeningen te linken met de # of je kan de velden manueel invullen.

De wettelijke en bijkomende controles en de boekhoudkundige opmerkingen zitten ook verwerkt in de checks template.

Je kan de jaarrekening indienen als geëxporteerde pdf of als xbrl-bestand.

Hierbij een korte video die deze module toelicht: 

Hoe kan ik de bedrijfsgegevens configureren in de VZW jaarrekening? 

Het is mogelijk om het ingeven van de gegevens van uw eigen kantoor te automatiseren d.m.v. configuratie zodat je dit slechts één keer hoeft in te geven op kantoorniveau en niet in elk dossier apart waarvoor je de jaarrekening opmaakt. Lees hieronder hoe je te werk gaat: 


Op kantoorniveau gaat u bovenaan via "Sjablonen" naar de betreffende toelichtingen: 

 • BE Non profit offering > Opdracht voor nazicht of correctie (Fintrax) (vol_2_2)

 • BE Non profit offering > Opdracht voor nazicht of correctie (Fintrax) (vkt_2_2)

 • BE Non profit offering > Checks en controles (Fintrax) (jr_vol_controles)

 • BE Non profit offering > Checks en controles (Fintrax) (jr_controles_mic_vkt)

 • BE Non profit offering > Aangifte (Fintrax) (fintrax_non_profit_property_tax_declaration)


U klikt hierop door en komt in het volgende scherm uit:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Het veld waar we de instellingen zullen noteren, is het configuratie-veld dat hierboven op het screenshot gemarkeerd is.


VOL 2.2 / VKT 2.2 → Opdracht voor nazicht of correctie


Bij fysiek persoon


{% assign physical_first_name_conf = "Sam" %} 

{% assign physical_last_name_conf = "Van Eenoo" %}

{% assign physical_address_conf = "001" %}

{% assign physical_street_conf = "Sportstraat" %}

{% assign physical_profession_conf = "Accountant" %}

{% assign physical_number_conf = "25" %}

{% assign physical_member_number_conf = "00A-23568" %}

{% assign physical_postal_code_conf = "9000" %}

{% assign physical_city_conf = "Gent" %}

{% assign physical_country_conf = "BE" %}

{% assign def_phyiscal_assignment_bookkeeping_conf = true %}

{% assign def_phyiscal_assignment_compiling_annual_accounts_conf = false %}

{% assign def_phyiscal_assignment_verifiying_annual_accounts_conf = true %}

{% assign def_phyiscal_assignment_revising_annual_accounts_conf = false %}


Bij rechtspersoon


{% assign legal_name_conf = "Ivinski Accountancy BV" %}

{% assign legal_address_conf = "003" %}

{% assign legal_vat_number_conf = "BE0524802662" %}

{% assign legal_street_conf = "Kraaistraat" %}

{% assign legal_number_conf = "60" %}

{% assign legal_postal_code_conf = "8000" %}

{% assign legal_member_number_conf = "O0B-852" %}

{% assign legal_city_conf = "Brugge" %}

{% assign legal_country_conf = "BE" %}

{% assign legal_representative_first_name_conf = "Ivan" %}

{% assign legal_representative_name_conf = "Declerck" %}

{% assign def_legal_assignment_bookkeeping_conf = false %}

{% assign def_legal_assignment_compiling_annual_accounts_conf = true %}

{% assign def_legal_assignment_verifiying_annual_accounts_conf = false %}

{% assign def_legal_assignment_revising_annual_accounts_conf = true %}Let op! Er zijn twee aparte templates op kantoorniveau voor de VKT (vkt_2_2) en de VOL (vol_2_2). Je moet deze instelling dus in beide sjablonen plaatsen. 

Bij het adres vul je code "001", "002" of "003" in. Hierbij de betekenis:

 • 001 = Domicilie adres

 • 002 = Adres van de vestigingseenheid

 • 003 = Vestiging in België van de buitenlandse onderneming 


VOL / VKT → Checks and controles


Het is mogelijk om bepaalde rekeningen toe te voegen via configuratie. Een aantal rekeningen die niet binnen de statutaire ranges vallen, kunnen automatisch gelinkt worden in de jaarrekening wanneer de range wordt aangepast in configuratie:


 • Code NBB 490/491 → 495 Investering in tax shelter
  {% assign range_490_1 = "490,491,495" %}

 • Code NBB 492/493 → 497 Positieve wisselkoersverschillen en 498 Resultaat op uitgegeven, uitstaande opties
  {% assign range_492_3 = "492,493,497,498" %}


Let op! De configuratie dient zowel te gebeuren voor de MIC/VKT (jr_controles_mic_vkt) als voor de VOL (jr_vol_controles).PATRIMONIUM TAX → Aangifte


Het is mogelijk om de standaard range van elke categorie aan te passen via configuratie.


{% assign real_property_accounts_default = “22” %} (range: account_range)

{% assign movable_property_accounts_default = “23__27” %} (range: account_range)

{% assign intangible_fixed_assets_accounts_default = “20,21” %} (range: account_range)

{% assign non_exempted_cash_and_cash_equivalents_accounts_default = “50__54” %}(range: account_range)

{% assign exempted_cash_and_cash_equivalents_accounts_default = “55__58” %} (range: account_range)

{% assign mortgage_loan_accounts_default = “” %} (range: account_range)

{% assign special_legatees_accounts_default = “” %} (range: account_range)

{% assign daily_activities_accounts_default = “60,61,62,64,65”%} (range: account_range)


" Dit is een actie die enkel een admin gebruiker kan uitvoeren. Als je deze rechten niet hebt, contacteer dan een admin gebruiker binnen jouw organisatie."

Sjablonen met een onderliggende link


Verschillende sjablonen hebben in Silverfin een link met een ander sjabloon in Silverfin. Dankzij deze onderliggende connectie kan je niet enkel efficiënter maar ook sneller te werk gaan, zodat je geen dubbel werk meer hoeft te doen! Benieuwd welke onderling gelinked zijn? Hieronder vind je een overzicht van de templates die onderling een connectie hebben:Module VZW Jaarrekening - VKT: 


 1. Toelichtingsjabloon Vaste Activa is gekoppeld aan model VKT6.1.1, VKT6.1.2 en VKT6.1.3.
 2. Toelichtingsjabloon Leningen en Leasingen is gekoppeld aan model VKT 6.3.
 3. Tekstsjabloon Bedrijfsparameters is gekoppeld aan model VKT 2.1.


Module VZW Jaarrekening - VOL: 


 1. Toelichtingsjabloon Vaste Activa is gekoppeld aan model VOL 6.1, VOL 6.3.1, VOL 6.3.2, VOL 6.3.3, VOL 6.3.4, VOL 6.3.5 en VOL 6.3.6.
 2. Tekstsjabloon Bedrijfsparameters is gekoppeld aan model VOL 2.1.