Via de WCO package van FINIFY kan je voor elk dossier nagaan of al dan niet aan de meldingsplicht dient voldaan te worden, in geval van bedreigde continuïteit.

Met de WCO knipperlichten template verkrijg je automatische en manuele checks, die leiden tot een automatisch en manueel besluit omtrent de continuïteit van de onderneming

Hieraan is een volledig geautomatiseerde WCO-brief (meldingsplicht) gekoppeld. Maar het kan zelfs verder via Silverfin Insights, waarbij je op kantoorniveau beter zicht in krijgt naar automatische opvolging omtrent WCO!

Dit pakket bestaat uit 2 toelichtingen:
-een checklist met alle benodigde richtingaanwijzers die de continuïteit van het bedrijf beïnvloeden,
-en als die continuïteit in gevaar is, wordt er automatisch een brief gemaakt.
WCO knipperlichten
Deze checklist bestaat uit alle vooraf gedefinieerde controles op bedrijfsniveau, onderverdeeld in 5 categorieën:
alarmbelprocedure (gekoppeld aan de wetteksten van Silverfin of, indien aanwezig, de liquidatie- en saldotest van FinTrax);
financiële tarieven (op basis van de financiële gegevens);
financiële richtingaanwijzers (cheques met een financieel karakter);
operationele richtingaanwijzers (controles met een operationeel karakter);
andere richtingaanwijzers (controles zonder specifiek karakter).
Al de checks van financiële, operationele en andere categoriën kunnen op bedrijfsniveau worden overschreven. Dit betekent dat de checklist kan worden gewijzigd, omdat men zijn eigen checklist kan definiëren of ook andere checks kan toevoegen. (neem indien nodig contact op met support@finify.be).
Elke vinkje dat is afgevinkt, toont de naam van de gebruiker en wanneer het is afgevinkt.
Alle controles leiden tot een geautomatiseerde conclusie. Deze conclusie bepaalt echter niet de continuïteit, aangezien men handmatig moet beslissen of het bedrijf inderdaad in gevaar is (aangezien dit niet echt te automatiseren is).
WCO-brief
Wanneer er gevaar dreigt, zal er opnieuw een verzoening worden gemaakt als een brief. Als er geen gevaar is, wordt deze afstemming automatisch verborgen voor de werkdocumenten (daarom wordt voorgesteld om altijd beide afstemmingen toe te voegen aan de workflow en / of werkdocumenten!).
Deze brief informeert de klant over de signaalomwentelingen die van invloed zijn op de continuïteit. Het is mogelijk om deze signaalomwentelingen af te vinken.
Alle vaste teksten zijn ook configureerbaar op firm niveau, wat betekent dat er een brief kan worden gemaakt met een geheel andere tekst dan de standaard (neem indien gewenst contact op met support@finify.be).
Dit pakket is beschikbaar in het Frans en zal in de nabije toekomst worden bijgewerkt naar het Engels.
Aan dit pakket worden ook specifieke queries voor Silverfin Insights toegevoegd (bijvoorbeeld: geef mij een overzicht van alle bedrijven met een geautomatiseerde conclusie dat de continuïteit in gevaar is, of informeer iedereen dat de continuïteit in gevaar is door Silverfin Interact).
Geïnteresseerd in testen (gratis)?

Neem contact op met info@finify.be (of ga hierheen) om dit pakket gratis te testen!