We hebben een aantal zaken aangepast in het werkdossier om jullie maand- en kwartaalafsluit-proces makkelijker te maken.

Het is nu mogelijk om bepaalde aanpassingen te automatiseren zoals het omzetten van negatieve cash bedragen van de #55 naar de #43-rekeningen of het  boeken van afschrijvingen met een enkele klik. 

Verder hebben we onze berekeningen met data uit vorige periodes geoptimaliseerd zodat je betere maand- en kwartaalrapporten kan opmaken. Een aantal voorbeelden zijn de afsluitberekening van uitgestelde kosten en overlopende activa.

Dit zijn de templates die we hebben geüpdatet:

* Liquide middelen

* Investerings- en afschrijvingstabel

* Voorraad

* Te ontvangen/te versturen facturen & creditnota's

* Overlopende rekeningen 

Met deze updates willen we je maandelijkse en/of kwartaalrapportering aan klanten verder automatiseren, je efficiënter laten werken en je helpen om meer proactieve diensten aan te bieden.