In deze Masterclass kan je een overzicht vinden van de nieuwe functionaliteiten die werden toegevoegd aan de workflow Vennootschapsbelasting.