Er zijn 2 scenario's die frequent voorkomen wat betreft het aanpassen van rekeningnamen:


1. Wanneer ik de naam van een rekening aanpas in mijn boekhoudpakket, dan zie ik die aanpassing niet in Silverfin...

Dat klopt. Helaas kunnen aanpassingen in rekeningen enkel worden gedetecteerd wanneer er ook effectief een nieuwe boeking wordt gedaan op die rekening.

Je kan wel manueel de naam van deze rekening aanpassen in Silverfin.
(Opgelet: als er in de toekomst een boeking op deze rekening gebeurt, overschrijft Silverfin deze manueel gekozen naam met de naam uit het boekhoudpakket.)

1. Ga naar het dossier en zoek de rekening op.
2. Klik naast de rekeningnaam op 'wijzig'.
3. Wijzig de naam van de rekening.

2. Ik doe een manuele import waarvan ik heel wat rekeningnamen wens aan te passen. De import (excel-bestand) is steeds dezelfde omdat ik dit ontvang van mijn klant.

In plaats van telkens de excel aan te passen, pas je dit best  één keer aan in Silverfin en hoef je vervolgens niet telkens opnieuw de excel aan te passen.

Hoe werkt dit?

Silverfin neemt de rekeningnamen over uit de import. Vervolgens pas je de rekeningnamen aan in Silverfin. Silverfin onthoudt de originele rekeningnaam en koppelt dit aan de rekeningnaam in Silverfin.

Als je opnieuw  een import doet met de originele rekeningnamen zal Silverfin dit opnieuw herkennen en heb je alles meteen juist staan.

Let op! Als je eerst in Silverfin aanpast en vervolgens toch de excel van een nieuwe import opnieuw aanpast zal Silverfin alsnog alles terug overnemen zoals in de originele excel.  De boodschap is dus: eenmalig aanpassen in Silverfin en de import laten zoals ze is!