Onder het tabblad "documenten" is het mogelijk een (vaste) mappenstructuur te plaatsen alsook externe documenten op te slaan. 

1. Mappenstructuur

1.1. Manueel

Onder "documenten" kan je een mappenstructuur toevoegen. Dit doe je door te klikken op "acties" en vervolgens op "nieuwe map".

Vervolgens geef je de nieuwe map een naam. In een bepaalde map kan je opnieuw op "acties" en "nieuwe map" klikken om een verdere onderverdeling te maken.

1.2 Automatisch 

Indien je graag in alle dossiers dezelfde vaste mappenstructuur toevoegt. Dan maak je de gewenste mappenstructuur in één dossier en vraag je vervolgens via onze support om dit toe te voegen aan alle dossiers. Daarbij heb je de keuze om dit enkel voor de bestaande dossiers te doen of ook voor toekomstige nieuwe dossiers. Geef deze informatie duidelijk aan onze support door. 

Let op! Een map kan privaat of publiek gezet worden. Publiek wil zeggen dat je de map en alle documenten eronder deelt op de pulse met de toegevoegde gebruiker van het dossier. 

2. Documenten opslaan 

Naast het creëren van een vaste mappenstructuur, kan je ook documenten opslaan onder "documenten", al dan niet in de gemaakte mappenstructuur. Sleep hiervoor het bestand dat je wil uploaden naar het venster of klik op "kies" op je computer:

Vanuit de "export historiek" kan u ook gemaakte export bestanden opslaan onder het tabblad "documenten". Dit doe je door bij de export historiek op het mapje te klikken:

Vervolgens duid je aan naar welke plaats onder documenten (bij een mappenstructuur) deze export verplaatst dient te worden.