Deze template is onderdeel van de workflow "vennootschapsbelasting" zowel in de basis als in de volledige module.
Er zijn twee manieren om de verworpen uitgaven te berekenen. 

1. Rechtsreeks in de toelichting template "verworpen uitgaven"

De eerste manier om de verworpen uitgaven te berekenen is door de rekeningen met de te verwerpen bedragen aan de juiste categorieën te hangen via de # rechtsreeks in de toelichting template "verworpen uitgaven".

De enige uitzondering zijn de categorieën i.v.m. de berekening van de verworpen uitgaven van de autokosten. Dit kan je niet rechtsreeks in deze toelichting template "verworpen uitgaven" ingeven, maar in een aparte toelichting template "autokosten (verworpen uitgaven)". De berekende bedragen in deze template "autokosten (verworpen uitgaven)" stromen vervolgens door naar de toelichting template "verworpen uitgaven".Vandaar dat je in de toelichting template "verworpen uitgaven" een blauwe lijn ziet bij de categorieën i.v.m. de berekening van de verworpen uitgaven van de autokosten. Als je op deze blauwe lijn doorklikt, zal je uitkomen in de template "autokosten (verworpen uitgaven)" om daar de gegevens verder aan te vullen.

Uiteraard kan je de volgende jaren steeds "kopieer details" uitvoeren zodat je niet elk jaar opnieuw de rekeningen moet herkoppelen, maar dat je enkel moet nakijken of er eventuele bijkomende rekeningen in een volgend jaar gekoppeld dienen te worden.

Indien jullie kantoor met een uniform rekeningstelsel werkt, dan kan de key user op kantoorniveau instellen om bepaalde rekeningen standaard aan de # van bepaalde categorieën te hangen. Dit kan voor alle categorieën of voor een beperkt aantal (bv. enkel voor de niet-aftrekbare belastingen de "67" rekeningen). 

2. Via de verklaring van individuele rekeningen in het werkdossier a.d.h.v. de rekening template "verworpen uitgaven"

Een tweede mogelijkheid om de verworpen uitgaven in te vullen en te berekenen is door gebruik te maken van de rekening template "verworpen uitgaven". Deze rekening template koppel je aan de individuele rekeningen in de workflows van het werkdossier.
Bij een individuele rekening klik je op "wijzig" en vervolgens kan je het betreffende "rekeningsjabloon" selecteren. 

Je kan de individuele lijnen van het grootboek via "acties" en vervolgens "importeer reconciliatie data" automatisch plaatsen in de toelichting:

Vervolgens kan je per lijn bepalen over welke categorie verworpen uitgaven het bedrag gaat. Deze template laat dus toe als er op één rekening bedragen geboekt zijn die betrekking hebben op verschillende type verworpen uitgaven ze hier manueel toe te wijzen. De berekening van de te verwerpen bedragen gebeurt nog niet in deze toelichting zelf. Hier wijs je louter bedragen die onder een bepaalde categorie vallen toe.
Indien ze niet onder een bepaalde categorie te werpen vallen, kan je het veld "categorie" leeg laten. 

Als je in het werkdossier alle rekeningen met te verwerpen bedragen op die manier verklaard hebt, dan kan je de exacte berekening in de toelichting template "verworpen uitgaven" in de workflow "vennootschapsbelasting" terugvinden:

De gekoppelde bedragen aan bepaalde categorieën bij de individuele rekeningen stromen dus door naar de toelichting template in de workflow vennootschapsbelasting waar vervolgens de effectieve berekening plaats vindt.

Let op! Vergeet je rekening niet aan te sterren. Als de rekening niet gestert is, zullen de bedragen namelijk niet doorkomen naar de toelichting "verworpen uitgaven".

Als u deze werking graag visueel wenst te zien, dan kan u volgende masterclass bekijken. 

Wat leer je in deze masterclass? 


Het nieuwe rekeningsjabloon verworpen uitgaven wordt uitgelegd. Dit rekeningsjabloon is gemaakt om een uitsplitsing te doen van de verworpen uitgaven wanneer deze allemaal samen op één rekening worden geboekt. Hoe je dit het beste aanpakt leer je in deze Masterclass. 


Volg zeker ook masterclasses live! Data en inschrijvingen vind je terug op https://www.silverfin.com/nl/masterclass