De gegevens die in de template "wagenpark" worden ingevuld stromen door naar de template "autokosten (verworpen uitgaven)". Om het voordeel alle aard van de wagen te gaan aftrekken van de verworpen uitgaven zal dit voordeel alle aard in min opgenomen moeten worden in de template "wagenpark".

Ga naar de template 'wagenpark' en voeg een nieuwe kolom toe die je VAA noemt.

Koppel hieraan de 74-rekening waarop het voordeel alle aard van de wagen geboekt werd. 

Klik op de #:


Sleep de 74-rekening van de rechterkolom naar de linkerkolom: