Waarvoor dient de toelichting?

In de toelichting "vaste activa" onderbouw je de samenstelling van de diverse activa posten. Voeg per rubriek (20/28) de investeringsrekening toe die je wenst te detailleren via (#). Rekeningen eindigend op -9 kunnen niet geselecteerd worden, omdat deze worden gezien als afschrijvingsrekening.
De afschrijvingsrekeningen koppel je aan de tweede (#) op de rij. Het koppelen kan ook geautomatiseerd worden (zie verder).

Hoe vul je de toelichting verder in?

1) Automatisch via invulling van het detail van de individuele rekeningen (op rekeningniveau)

Per toegewezen rekening zal Silverfin automatisch alles verder invullen indien de rekening in detail verklaard werd. Dit is gebaseerd op de details die ingegeven zijn per investeringsrekening via het rekeningsjabloon investerings- en afschrijvingstabel, deelnemingen of waarborgen en leningen. Een groene bol wordt verkregen als de totalen ingegeven bij deze toelichting, overeenstemmen met de bedragen uit de details van de rekeningen.

Bij een eerste ingave dien je eerst één van de bovenstaand opgesomde templates aan te vullen. De template 'investerings- en afschrijvingstabel' vul je in met bijhorende aanschaffingswaarde (AW), historisch geboekte afschrijving, afschrijvingsduur en afschrijvingsritme (lineair of degressief), dit voor enkel de investeringsrekeningen. De afschrijvingsrekeningen dienen dus niet verklaard te worden en geen ster te krijgen

Daarnaast heb je de mogelijkheid om de 63 rekening te linken en te matchen met het geboekte afschrijvingsbedrag van dit jaar in de Vaste Activa.

Ter verduidelijking, voor financiële vaste activa gebruik je de template deelnemingen of waarborgen en leningen. 

2) Manueel, rechtstreeks in de vaste activa (op toelichtingniveau) 

Indien je de individuele rekeningen niet in detail verklaart, dan heb je de mogelijkheid om de evoluties in totalen rechtstreeks in de "vaste activa" in te geven.
Je bent dus niet (meer) verplicht om alle rekeningen in detail te verklaren. 

Hoe de rekeningen voor alle dossiers tegelijkertijd koppelen aan de #?

Hiervoor moet je in de configuratiebox op kantoorniveau bij de toelichting "vaste activa" het volgende toevoegen:

{% assign add_defaults_categories = true %}

{% assign range_opr_kosten = "20" %}
{% assign range_imm_vaste_act = "21" %}
{% assign range_terr_en_geb = "22" %}
{% assign range_inst_mach_en_uitr = "23" %}
{% assign range_meub_en_rm = "24" %}
{% assign range_leasing_en_soort = "25" %}
{% assign range_andere_mva = "26" %}
{% assign range_act_in_aanbouw = "27" %}
{% assign range_fin_va_act = "28" %}

{% assign default_opr_kosten = "20" %}
{% assign default_imm_vaste_act = "21" %}
{% assign default_terr_en_geb = "22" %}
{% assign default_inst_mach_en_uitr = "23" %}
{% assign default_meub_en_rm = "24" %}
{% assign default_leasing_en_soort = "25" %}
{% assign default_andere_mva = "26" %}
{% assign default_act_in_aanbouw = "27" %}
{% assign default_fin_va_act = "28" %}

Met de configuratiebox bedoelen we het volgende: 

Let op! Als je dit instelt, is dit van toepassing voor alle dossiers en alle periodes. Hierdoor bestaat de kans dat in periodes uit het verleden er een extra # koppeling ontstaat waarbij de betreffende rekening mogelijks nog niet verklaard was. Dit zorgt er dan voor dat de toelichting in die periode van een groene bol naar een rode driehoek veranderd.