Wat is het verschil tussen een externe medewerker en een pulse gebruiker in Silverfin?

Een pulse gebruiker heeft beperkte toegang tot het dossier in Silverfin.
De invulling van deze beperkte toegang bepaalt u als accountant zoals rapporten raadplegen of communicatie voeren.

Een externe medewerker heeft volledige toegang tot het dossier in Silverfin, behalve de interne communicatie.
Dat wil zeggen dat hij exact hetzelfde scherm als de accountant te zien krijgt waarbij enkel de interne communicatie (d.w.z. communicatie waarin hij niet expliciet vermeld is) niet te zien krijgt.
Hij kan dus templates invullen, rapporten maken, verslagen aanvullen, exports maken enz.

Waarvoor is de externe medewerker ontwikkeld? 

De externe medewerker is voornamelijk gemaakt om de interne boekhouder toegang te geven tot het dossier zodat die de nodige voorbereidingen kan uitvoeren.
In plaats van dat de interne boekhouder rechtsreeks bij Silverfin een licentie aangaat, gebeurt dit via de accountant die als extra adviesverlener als tussenpersoon werkt. 

Omwille van deze sub-licentie is hier een extra kostprijs aan verbonden per gebruiker per dossier per jaar.
Meer informatie kan u opvragen bij uw customer success manager.