Dossier toevoegen

Een nieuw dossier toevoegen in Silverfin is heel eenvoudig. Op je startscherm zie je de knop "Voeg nieuw dossier toe" staan. Daar dien je op te klikken.

1. De eerste stap is het instellen van synchronisatie: 

Op dit scherm maak je de keuze om een automatische synchronisatie op te zetten of een manuele oplaad te doen aan de hand van een excel file.

Opgelet met het einde van het eerste boekjaar: Dit is het einde van het eerste boekjaar van dit bedrijf dat wordt ingelezen in Silverfin. Deze datum kan niet gewijzigd worden nadat er periodes zijn ingeladen.  Bij een automatische synchronisatie zal Silverfin dit overnemen van het boekhoudpakket. Vooral bij externe dossiers dat je manueel ingelezen hebt dien je de correcte datum in te stellen

Tevens ga je hier ook de rapporteringsfrequentie & de manier van rapporteren instellen:

    -  Rapporteren per... : Hier kan je de rapporteringsfrequentie instellen. Je kan kiezen voor maand, kwartaal of             jaar. Indien het dossier reeds is aangemaakt, en je midden in een periode van frequentie wenst te veranderen,         kan dat ook nog. 

    - Type: Voor nieuwe en bestaande dossiers kan je 'analytisch' kiezen, maar let wel dit is een betalende functie.         Dit wordt aangegeven met het woord "Premium"

2. In de tweede stap stel je de administratie synchronisatie op indien deze van toepassing is. 

3. In de derde stap worden de dossiergegevens ingevuld.

Hier kunnen alle klantgegevens ingevuld worden. Dit is belangrijk omdat deze gegevens ook verder worden gebruikt (vb. in het document 'bedrijfsparameters').

4. Dossiersjabloon: Hier kies je het sjabloon van het dossier dat is ingesteld op kantoorniveau waardoor er automatisch een set van teksten & rapporten wordt toegevoegd in het dossier. 

5. Pulse setup: Hier kies je het sjabloon van de Pulse dat voor dit dossier zal worden getoond. Dit is tevens het scherm dat een externe klant te zien krijgt na het inloggen. Enkel een administrator bepaalt de structuur van een Pulse. Als admin kun je de pulse instellen op kantoorniveau. Lees onze artikels over de pulse om meer te weten te komen.

6. Gebruikerstoegang: Hier kan je kiezen wie toegang heeft tot het dossier, en in welke mate. Er zijn drie mogelijkheden: personeel, pulse-gebruikers en externe medewerkers. Meer informatie vindt je hier.

Nu ben je helemaal klaar om in het dossier te gaan werken!

Bekijk dit filmpje om deze uitleg in actie te zien:


Dossier verwijderen


We hebben allemaal dat nagelbijtende moment gehad wanneer je ZO hard hebt gewerkt aan een presentatie, Word-document, Excel-rapport en dan, in een oogwenk, slaag je erin om het op de een of andere manier te verwijderen.

Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om bestanden uit Silverfin te verwijderen.
Als je een dossier niet langer nodig hebt, kan je het archiveren. In principe zie je het bestand niet meer (dus je denkt misschien dat het is verwijderd), maar we kunnen het indien nodig voor jou ophalen.

1. Ga naar het betreffende dossier en klik op ' Dossier bewerken'. 

2. Op de volgende pagina zal je de knop ' Archiveer' zien staan:

3. Je wordt gevraagd om je keuze te bevestigen:


Wil je je dossier terug?
Contacteer support en laat ons weten wat de naam is van het dossier dat je terug wil activeren.

Alle gearchiveerde dossiers die niet binnen drie jaar opnieuw worden geactiveerd, worden automatisch door Silverfin verwijderd. Een gearchiveerd dossier kan ook eerder door ons ondersteuningsteam worden verwijderd als daar expliciet om wordt gevraagd. Als je dit wilt doen, kan je hiervoor ook contact met ons opnemen.
Indien je wilt voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot bewaartermijnen (vaak vastgesteld op 7 jaar) en dus langer toegang moet hebben tot deze dossiers dan de hierboven genoemde 3 jaar, hebt je altijd de mogelijkheid om de betreffende dossiers te exporteren/downloaden.
Houd er rekening mee dat we in de toekomst een daadwerkelijke - betaalbare - archieffunctionaliteit binnen Silverfin Platform zullen voorzien. Meer communicatie hierover volgt.
Alle dossiers worden binnen zes maanden na beëindiging van uw contract met Silverfin verwijderd.


In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je een dossier kan archiveren, en wat je moet doen om het terug actief te laten zetten. 


Dit is een actie die enkel een admin gebruiker kan uitvoeren. Als je deze rechten niet hebt, contacteer dan een admin gebruiker binnen jouw organisatie.