Stel dat je een dossier dient af te sluiten dat afkomstig is van een vorige boekhouder die ook met Silverfin werkt. Is het dan mogelijk om het desbetreffende dossier in mijn dossierlijst te laten opnemen? Omwille van privacyredenen is dit helaas niet mogelijk. Hiervoor bestaan gelukkig alternatieven (afhankelijk van het moment van overdracht). 

Overdracht van het dossier aan de start van het boekjaar

Stel je dient een dossier af te sluiten per 31/12/X en de overdracht van het dossier gebeurt per 01/01/X. In het geval van een manuele upload kan je dus gewoon de proef & saldibalans gaan inlezen per 31/12/X van het volledige jaar. In het geval van een synchronisatiedossier kan je de synchronisatie laten starten op 01/01/X. 

Overdracht van het dossier doorheen het boekjaar

Stel je dient een dossier af te sluiten per 31/12/X en de overdracht van het dossier gebeurt per 01/04/X. Indien je in dit dossier in de toekomst zou willen werken met een manuele upload zal je de proef & saldibalansen per 31/03/X en per 31/12/X moeten gaan samenvoegen en in één bestand gaan opladen per 31/12/X. Indien je in dit dossier in de toekomst zou willen werken met een synchronisatie kan je voor jaar X de proef & saldibalansen per 31/03/X en per 31/12/X gaan samenvoegen en manueel gaan opladen per 31/12/X en de synchronisatie opzetten vanaf 01/01/X+1. Het is echter enkel mogelijk om de synchronisatie op te zetten aan het begin van het boekjaar.

Tenslotte is het ook altijd aangeraden om te beschikken over een proef & saldibalans van het vorige boekjaar in geval van overdracht van een dossier. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld de template "vaste activa" waarbij Silverfin de waarde per 01/01/X van het vast actief gaat vergelijken met de waarde per 31/12/X-1 voor het al dan niet toekennen van een groene bol. 

De cijfers die via bovenstaande kanalen worden opgeladen worden ook gebruikt voor de workflow jaarrekening.