In Silverfin is het mogelijk om te werken met analytische rapportering.

Analytisch rapporteren laat toe dat je de cijfers in een rapport kan opsplitsen per dimensie (bv. land, vestiging, bedrijfsonderdeel,..)  
Kortom op dezelfde manier als dat er analytisch is geboekt in de boekhouding.
Silverfin ondersteunt tot vier dimensies, die elk onderverdelingen kunnen hebben. 

Hoe begin je eraan?

1. Een nieuw dossier analytisch maken

Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan je aanvinken dat het dossier analytisch is. Dat is een eerste vereiste.

2. Een bestaand dossier analytisch maken

Om een bestaand dossier om te vormen naar een analytisch dossier, vink je dit ook aan bij de dossiergegevens. Nadien moet je wel opnieuw synchroniseren met je boekhoudprogramma.

Let op! Dit type dossier heeft het type premium. Dat wil zeggen dat er een hogere kostprijs aan verbonden is ten opzichte van een gewoon dossier. Voor meer informatie hierover contact onze support of uw persoonlijke customer succes manager. 

3. Manueel een analytisch dossier opladen

Een analytisch dossier kan worden ingelezen met een manuele export uit je pakket. Op voorwaarde dat bij de manuele data upload voor een analytisch dossier er extra kolommen worden toegevoegd afhankelijk van het aantal dimensies (maximum 4) in het Excel-bestand. Je kan de extra kolommen toevoegen aan het Excel-bestand dat je normaal gebruikt bij een manuele upload.

4. Synchroniseren met een analytisch dossier

De volgende pakketten ondersteunen we momenteel om te synchroniseren met analytische rekeningen:

  • Yuki
  • Exact Online
  • ExpertM
  • SageBob
  • Proacc Corporate (SQL-version)
  • Bocount Dynamics

5. Een rapport analytisch maken

De extra mogelijkheden bij een analytisch dossier zijn te vinden bij het onderdeel van de rapporten.
Nadat de analytische gegevens in het dossier aanwezig zijn, kan in een rapport analytische blokken worden toegevoegd. Dat doe je bij de "Periodes" bij de instellingen van je rapport te bekomen via "Pas rapport aan" of door een kopie te maken van je rapport als je nog geen "Pas rapport aan" ziet staan.
Daar kan je in de analytische dimensies selecteren. 

In het rapport worden de instellingen als volgt zichtbaar:

6.Analytisch budget opmaken

Naast het tonen van de analytische actuele cijfers kan je op basis van de actuele cijfers één of meerdere budgetten opmaken. De manier van werken is hetzelfde zoals de normale manier om een budget toe te voegen.

1. Je voegt de periode toe waarvoor je het budget wenst op te maken. Uiteraard kies je voor een ’Analytische periode’.

2. Klik op ‘Pas budget aan’ links bovenaan bij ‘Acties’. Naast de gewenste periode waarop je het budget wenst op te maken kan je nu een specifieke dimensie kiezen. Daarnaast blijft het aanpassen van een budget ongewijzigd.

7. Analytische dimensies verbergen

Indien je analytische dimensies wenst te verbergen in Silverfin, kan dit in het werkdossier. Via Acties ga je naar je naar dimensies

Daar kan je kiezen om bepaalde dimensies niet te tonen in Silverfin. Dit is handig als er bepaalde dimensies zijn die relevant zijn in je boekhoudpakket, maar je niet wil meenemen in Silverfin.

Volg zeker ook masterclasses live! Data en inschrijvingen vindt u terug op https://www.silverfin.com/nl/masterclass