In dit artikel kan je een handig overzicht vinden van alle boekhoudpakketten die met Silverfin synchroniseren.

We maken een onderscheid in data-pakketten en administratieve pakketten. Verder zijn deze opgedeeld in online syncs en on-premise syncs. Online syncs zijn pakketten die via de cloud lopen. On-premise syncs zijn pakketten die op een lokale server staan opgeslagen. De manier waarop we verbinding maken met deze verschillende soorten pakketten verschilt sterk. 


Online:

Online pakketten staan in de cloud en kunnen verbonden worden met Silverfin via een gebruiker van jullie kantoor die toegang heeft tot de dossiers die je wilt syncen. Een cloudpakket is gratis om op te zetten. Voor sommige pakketten kan je de verbinding zelf maken, voor andere heb je onze hulp nodig. De meest voorkomende online syncs kan je terugvinden op onze knowledge base. Voor verdere vragen kan je Silverfin Support of jullie CSM contacteren.

On Premise:

Om verbinding te kunnen maken met een on-premise pakket, moeten wij een syncing service installeren op jullie server. Om dit te kunnen doen, hebben we de contactgegevens van jullie IT-partner nodig, zodat zij ons toegang kunnen geven. Deze kan je doorgeven aan je CSM. Je CSM kan je ook informeren over de prijs van de sync.

SDK:

Een SDK-sync is ook een soort on-premise sync. De SDK sync van Silverfin kan exportbestanden, die aangemaakt dienen te worden via het pakket zelf, gaan uitlezen en syncen met Silverfin. Voor SDK-syncs is ook een installatie op de server nodig. Als je verbinding wil maken met een dergelijk pakket, gelieve dan ook de contactgegevens van je IT-partner door te geven aan je CSM. Dit is ook een betalende functie.

Overzicht synchronisaties:

SynchronisatieOnlineOn PremiseSDK
Accowinx
Admin Consultx
Admin Pulsex
Adsolutx
Adsolut Kantoorbeheerx
Afasx
Bocount Dynamics (Navision)x
BoCount2009x
Briljantx
Cegid Expert - FR (SDK)x
Centraal Dossierbeheer (CDB ) x
Conxionx
DiaClientx
E-conomicx
ExactOnlinex

ExpertM
x

Fidmanagerx

Illico Soft Financex
Kluwer Officex
Netsuitex
Nmbrs x
Octopusx
ORASx
Papyrusx
Pingwinx
Popsy / Allegro Windows pro x
Proaccx
PYAx
Quickbooksx
Sage Business Cloud Accountingx
Sage50x
SageBobx
SAPB1 (SAP business one)
SwingCountx
Template Sobecx
TopAccount (bookkeeping)x
Twinfieldx
Unit4 Multiverse (SDK)x
Venice (bookkeeping) x
Vero Countx
Winbooksx
WinbooksonWebx
Wingsx
WingsOnlinex
Xerox
Yukix
Zensoft Optimum

x