Er bestaan twee manieren om formules op te bouwen:

- op basis van rekeningen
- op basis van tags

Rekenen met rekeningen

Formules in rapporten kunnen opgebouwd worden uit verwijzingen naar rekeningen en groepen rekeningen.

Een voorbeeld:

Liquiditeit in ruime zin

(#3+#40+#41+#50__58+#490__491)/((#42__48+#492__493)*-1)

  • #3 betekent dat alle bedragen van alle rekeningen beginnend met 3 worden opgeteld. 
  • #40 betekent dat alle bedragen van alle rekeningen beginnend met 40 worden opgeteld. 
  • #50__58 betekent dat alle rekeningen beginnend met 50, 51, 52, .... t.e.m. 58 worden opgeteld (let op! het gaat hier om twee liggende _ _ strepen aan elkaar en direct achter elkaar)

Als u een specifieke rekening wenst te gebruiken in een formule, dan kan u deze rekening ook volledig noteren en dan heeft u geen # nodig.

Verder zijn de bewerkingstekens hetzelfde als in andere toepassingen: 

+ optellen

-  aftrekken

/ delen

* vermenigvuldigen

Let op! Indien je een bewerking wil doen met cijfers, let er dan op dat het scheidingsteken voor decimalen een punt dient te zijn i.p.v. een komma (dus *1200.23 gebruiken en niet 1.200,23 of 1200,23)

Rekenen met tags

Naast het werken met formules van rekeningen, kan er ook gewerkt worden met 'tags' voor groepen rekeningen. 

Bij de instellingen van een rapport (onderdeel "wijzig rapport") kan u bij de groepsnamen een tag geven door op het potlood te klikken:

en vervolgens een tagnaam invullen:

Met die tags kunnen dan ook bewerkingen worden gedaan. Let op voor typfouten en hoofdletters, tags zijn namelijk gevoelig aan hoofd en kleine letters.

Een voorbeeld:


Let op! Als u rekent met tags van groepen in een formule, is het belangrijk dat de formule zelf NIET onder deze groep valt. Anders krijgt u een oneindige loop en kan het bedrag niet berekend worden.