Als admin gebruiker kan je in Silverfin kiezen om rapporten te vergrendelen op kantoorniveau.

Als u doorklikt op een specifiek rapport bij sjablonen op kantoorniveau (enkel voor de key user) dan kan je een rapport vergrendelen of ontgrendelen.

Je herkent vergrendelde rapporten aan het slotje bij de sjablonen.

Niet-vergrendelde rapporten

Een niet-vergrendeld rapport laat de gebruiker toe om aanpassingen te doen aan de instellingen van het rapport voor dat specifieke dossier. 

Als je voor de eerste keer een niet-vergrendeld rapport toevoegt in een specifiek dossier, dan volgen alle rekeningen de instellingen die op kantoorniveau zijn bepaald. Echter vanaf dan zullen instellingen van het kantoorrapport niet meer doorstromen naar het specifieke dossier. 

Zodra er dan een nieuwe rekening gebruikt wordt in het dossier, zal deze rekening NIET automatisch onder een bepaalde categorie worden toegewezen. Dan ontstaan er niet-toegewezen rekeningen. 

Vergrendelde rapporten

Als een nieuw vergrendeld rapport wordt toegevoegd aan een dossier, dan volgen ook de nieuwe rekeningen de regels van het kantoor en gebeurt het toewijzen van nieuwe rekeningen automatisch. Als er nadien wijzigingen gebeuren op kantoorniveau, wijzigen alle vergrendelde rapporten in alle dossiers waar dit rapport actief is.

Wil je een vergrendeld rapport aanpassen in je dossier, maak dan een kopie van dat rapport via "Meer" en je kan in die kopie met een niet vergrendeld rapport verder werken.