Silverfin heeft alvast enkele zoekopdrachten standaard ter beschikking gesteld om via Insights te laten lopen.  

In dit help artikel lijsten we deze voorbeelden op op basis van het onderdeel van waaruit de gegevens gehaald worden. 

Als jullie gebruik maken van onze standaard "pakketten" conform de market place dan zullen deze segmenten automatisch in jullie omgeving komen, met uitzonderling van de bijkomende modules die niet aangeschaft zijn.

Indien jullie met een aangepast werkscherm werken, staan deze zoekopdrachten niet standaard in jullie omgeving.
Contacteer dan support of jullie CSM om dit te laten toevoegen.

Werkdossier

1. Ondernemingen met een kapitaal en wettelijke reserves hoger dan 50% van het balanstotaal

Deze zoekopdracht geeft in een percentage de ondernemingen weer waarbij het kapitaal en wettelijke reserves hoger is dan 50% van het balanstotaal.

2. Dossiers waarbij er liquidatiereserve uitgekeerd kan worden

Deze zoekopdracht toont de dossiers waarbij er een uitkering kan gebeuren aan 5%.

Vennootschapsbelasting

3. Ondernemingen met te betalen belastingen, maar te weinig voorafbetalingen

Deze zoekopdracht zoekt enerzijds naar de ondernemingen met te betalen belastingen op het einde van het voorgaande jaar en anderzijds toont het enkel deze ondernemingen die toen ook een verhoging moesten betalen.

4. Overzicht van de dossiers waarbij er geen voorafbetaling gebeurd zijn

De zoekopdracht geeft een overzicht van alle dossiers waarvoor nog geen voorafbetaling gebeurd is.

5. Overzicht van de dossiers die terug een terug te vorderen saldo aan belastingen hebben

Deze zoekopdracht geeft een overzicht van de dossiers die een terug te vorderen saldo aan vennootschapsbelasting hebben.

6.  Overzicht van de dossiers die een te betalen saldo aan belastingen hebben

Deze zoekopdracht geeft een overzicht van de dossiers die een te betalen saldo aan vennootschapsbelasting hebben.

Eenmanszaken

7. Eenmanszaken waarbij de forfaitaire kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten

Deze zoekopdracht geeft de dossiers waar de forfaitaire kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten aanwezig in Silverfin.

Verslaggeving

8. Alarmbelprocedure

Met deze zoekopdracht kan u (ten allen tijden bij gebruik van een trigger) de analyse laten lopen welke dossiers de alarmbelprocedure raken.
Op die manier kan u preventief acties stellen i.p.v. de vaststelling te doen bij het maken van de jaarafsluiting.

9. Afgeschafte rechtsvormen

Deze zoekopdracht kan u gebruiken om te zoeken naar vennootschapsvormen die afgeschaft werden zoals CVOA of BVBA.
Op die manier kunnen jullie eenvoudig de rechtzetting van de vennootschapsvorm uitvoeren voor de resultaten uit de lijst.

10. Lijst van bestuurders waarvoor het mandaat is afgelopen

De zoekopdracht geeft een lijst van dossiers waarvoor er een bestuursmandaat is afgelopen.

Jaarrekening

11. Overzicht van het gebruikte model in de jaarrekening

Deze zoekopdracht bezorgt u een lijst van dossiers met daarbij vermeld het gebruikte schema voor de jaarrekening (op voorwaarde dat de module jaarrekening gebruikt wordt).

12. Overzicht van de dossiers met een auditor

Deze zoekopdracht geeft een overzicht van de dossier die een auditor hebben (op voorwaarde dat de module jaarrekening gebruikt wordt).

13. Overzicht van de dossiers die een ander model voor de jaarrekening gebruiken dan standaard berekend door Silverfin

Deze zoekopdracht geeft de dossiers weer waarvoor manueel een ander model gekozen werd voor de jaarrekening dan voorgedefinieerd door Silverfin.