De template 275A - Liquidatiereserve is een onderdeel van de workflow vennootschapsbelasting - zowel in de basis als volledige - module. 

In principe moet je deze template nooit manueel invullen.
Als je gebruik maakt van de template "liquidatiereserve" uit het werkdossier, zullen de nodige gegevens automatisch doorstromen naar deze bijlage van de aangifte vennootschapsbelasting.

Als je bij het berekenen van de geraamde belastingen en het uitvoeren van de resultaatverwerking beslist om een extra liquidatiereserve aan te leggen met de winst van het huidige boekjaar, dan volg je volgende stappen:

1° Je boekt de geraamde belastingen voor toekenning van het resultaat (en dus voor extra liquidatiereserve) in het boekhoudpakket en synchroniseert vervolgens met Silverfin.
2° Je kijkt naar het volgende veld in de template belastingberekening:

Dit is de winst/verlies na belastingen. Als je beslist (bij winst) om het volledige bedrag toe te kennen aan de liquidatiereserve, deel je het bedrag door 1,1 om het te boeken bedrag aan reserves te bepalen. Aansluitend doe je ook deze boeking in het boekhoudpakket en synchroniseer je opnieuw met Silverfin. Als je een dossier hebt met een manuele upload, kan je steeds de boeking via een correctieboeking in Silverfin verwerken.

3° Door de extra boeking van de liquidatiereserve en synchronisatie met Silverfin krijgt de template "liquidatiereserve" in het werkdossier een rode driehoek. Aangezien je er steeds voor moet zorgen dat de workflow van het werkdossier op 100% staat alvorens de belastingberekening uit te voeren, zal de logische stap zijn om opnieuw bij deze template in het werkdossier een groene bol te verkrijgen. 

Doordat je in stap 3 de template liquidatiereserve van het werkdossier verder hebt aangevuld en deze informatie automatisch doorstroomt naar de  275A - Liquidatiereserve is deze bijlage van de vennootschapsbelasting na stap 3 correct verklaard.

Als u deze flow visueel wenst te bekijken, dan kan je steeds de onderstaande Masterclass bekijken:

 Volg zeker ook masterclasses live! Data en inschrijvingen vindt u terug op https://www.silverfin.com/nl/masterclass