Het exporteren van een jaarrekening in PDF is mogelijk via Silverfin. Om een export van een jaarrekening te maken, dien je hiervoor eerst een stijl aan te maken op kantoor niveau. Een stijl kan door enkel een admin gebruiker aangemaakt worden op kantoor niveau.

Hieronder kan je wat bijkomende info terugvinden hoe je het best aan de slag gaat om een dergelijke stijl aan te maken.

Belangrijk om te weten is dat de marges die gebruikt worden in deze stijlen, overeenstemmen met volgende waarden:

1° lettergrootte

Het is belangrijk om de lettergrootte op 9 te zetten.

2° marges

De marge (zijkant en onderkant) moet op 1 staan.

3° Lettertype

Arial (NBB gebruikte lettertype), maar Calibri zal ook werken.

Het is belangrijk om hieraan te voldoen. Dit zal ervoor zorgen dat de lay-out van de jaarrekening volledig tot zijn recht komt in de export. Wanneer er van deze marges afgeweken wordt, bestaat de kans dat de layout van de jaarrekening niet volledig tot zijn recht komt (titel die verspringt - een datum die versprongen is met een witregel ertussen, etc.)

Hoe ga je concreet aan de slag om een stijl aan te maken?

Klik op kantoor niveau op "Stijlen" en onderaan zal je de mogelijkheid terugvinden om van 0 te beginnen:


Om te beginnen zal je eerst de naam en de taal moeten instellen van deze stijl. Afhankelijk of je nu een jaarrekening in het Frans, Engels of Nederlands wilt opmaken, zal je de correcte taal hiervoor moeten instellen:


Nadien kan je de marges gaan instellen. Zoals reeds eerder vermeld dien je hier rekening te houden met vaste lettergrootte en marges:


Tot slot dien je de nodige liquid code nog toe te voegen aan de stijl zelf (onderaan). Hieronder kan je een duidelijk overzicht terugvinden, welke specifieke code waar exact gebruikt moet worden:

Inhoudstafel tekst = mag leeg blijven


Detail tekst = dien je volgende code te gaan gebruiken:

{% t= "Activa" fr:"Explication actif" en:"Assets" %}

{% t= "Passiva" fr:"Explication passif" en:"Liabilities" %}

{% t= "Kosten" fr:"Frais" en:"Loss" %}

{% t= "Opbrengsten" fr:"Produits" en:"Profit" %}

{% t= "Fiscale toelichting" fr:"Explication fiscale" en:"Extra reconciliations" %}{% capture sf_default_detail_template %}

{% raw %}

{% unless current_account.details.count == 0 and current_account.value == 0 %}

{% for detail in current_account.details %}{% if forloop.first %}|-----|----14%-----:|-----14%------:+{% endif %}

| {{detail.title}}{% if detail.custom.text != blank %}<br/>{{detail.custom.text | multiline_table}}{% endif %}{% if detail.custom.document %}<br>{% input detail.custom.doc as:file %}{% endif %} |{% if current_account.liability_or_income %}{{-1*detail.value | currency}}{% else %}{{detail.value | currency}}{% endif %}|  {% endfor %}

{% endunless %}

{% endraw %}

{% endcapture %}{% for account_or_text in export.selected_accounts_and_reconciliation_texts.assets.include_zeros_with_details %}


{% if account_or_text.is_account %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Activa" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|------------|------15%------:+{{export.highlight_alt_bg_color}}

| <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}"><font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.number }} {{ account_or_text.name }}</font></font> | <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.value | currency }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}

  

{% else %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Activa" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|--------+{{export.highlight_alt_bg_color}}

|<font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.name }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endif %}


{% endfor %}

{% for account_or_text in export.selected_accounts_and_reconciliation_texts.liabilities.include_zeros_with_details %}


{% if account_or_text.is_account %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Passiva" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|------------|------15%------:+{{export.highlight_alt_bg_color}}

| <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}"><font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.number }} {{ account_or_text.name }}</font></font> | <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ -1*account_or_text.value | currency }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}

  

{% else %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Passiva" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|--------+{{export.highlight_alt_bg_color}}

|<font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.name }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endif %}


{% endfor %}

{% for account_or_text in export.selected_accounts_and_reconciliation_texts.revenues.include_zeros_with_details.6 %}


{% if account_or_text.is_account %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Kosten" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|------------|------15%------:+{{export.highlight_alt_bg_color}}

| <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}"><font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.number }} {{ account_or_text.name }}</font></font> | <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.value | currency }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}

  

{% else %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Kosten" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|--------+{{export.highlight_alt_bg_color}}

|<font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.name }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endif %}


{% endfor %}


{% for account_or_text in export.selected_accounts_and_reconciliation_texts.revenues.include_zeros_with_details.7 %}


{% if account_or_text.is_account %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation' %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Opbrengsten" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}|------------|------15%------:+{{export.highlight_alt_bg_color}}

| <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}"><font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.number }} {{ account_or_text.name }}</font></font> | <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ -1*account_or_text.value | currency }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}

  

{% else %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Opbrengsten" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|--------+{{export.highlight_alt_bg_color}}

|<font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.name }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endif %}


{% endfor %}


{% for account_or_text in export.selected_accounts_and_reconciliation_texts.8 %}


{% if account_or_text.is_account %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Fiscale toelichting" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}|------------|------15%------:+{{export.highlight_alt_bg_color}}

| <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}"><font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.number }} {{ account_or_text.name }}</font></font> | <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.value | currency }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}

  

{% else %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Fiscale toelichting" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|--------+{{export.highlight_alt_bg_color}}

|<font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.name }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endif %}


{% endfor %}


{% for account_or_text in export.selected_accounts_and_reconciliation_texts.9 %}

  {% unless forloop.first %}{% newpage %}{% endunless %}

  {::group}

  {% comment %}Removed because Intercom#20378434918: {% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}{% endcomment %}

  {{ account_or_text.rendered_template }}

  {:/group}

{% endfor %}


{% assign taxtech_accounts_and_reconciliations = export.selected_accounts_and_reconciliation_texts | range:"taxtech_" %}


{% for account_or_text in taxtech_accounts_and_reconciliations %}


{% if account_or_text.is_account %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Fiscale toelichting" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}|------------|------15%------:+{{export.highlight_alt_bg_color}}

| <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}"><font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.number }} {{ account_or_text.name }}</font></font> | <font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.value | currency }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% else %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

# <font size="16">{% t "Fiscale toelichting" %}</font>

{% else %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


|--------+{{export.highlight_alt_bg_color}}

|<font color="{{export.highlight_alt_text_color}}">{{ account_or_text.name }}</font>


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endif %}


{% endfor %}


{% comment %}BE legal docs{% endcomment %}

{% assign be_legal_docs_accounts_and_reconciliations = export.selected_accounts_and_reconciliation_texts | range:"be_legal_" %}


{% for account_or_text in be_legal_docs_accounts_and_reconciliations %}


{% if forloop.first %}

{% if new_page %}{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}{% endif %}{% assign new_page = true %}

{% changeorientation account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% else %}

{% newpage account_or_text.preferred_orientation %}

{::group}

{% endif %}


{{ account_or_text.rendered_template }}


<br>


{:/group}


{% endfor %}

Voorpagina tekst = dien je volgende code te gaan gebruiken:


<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>


|:---7%---|:----50%--|--43%--:+

||**<font color="e37222" size="16">Onderneming</font>**||

||<font size ="12">{{company.name}} {{company.company_form}}</font>||

||<font size ="12">{{company.vat_identifier}}</font>||

||

||

||**<font color="e37222" size="16">Rapporteringsperiode</font>**||

||<font size ="12">{{period.year_start_date | date: '%-d %B %Y' | upcase}} - {{period.end_date | date: '%-d %B %Y' | upcase}}</font>||

||


Hoofding tekst = dien je volgende code te gaan gebruiken:

|------------:+

| <br><br>{{company.name}}<br>{{period.year_start_date | date: '%-d %b %Y' | upcase}} - {{period.end_date | date: '%-d %b %Y' | upcase}}Titel tekst = dien je volgende code te gaan gebruiken:

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>


|------|------:+

||<font size="18">{{page_title.title}}</font>Wanneer deze wijzigingen door een admin gebruiker werden aangebracht, rest er jullie nog 1 iets, namelijk de inhoud van de stijl te gaan definiëren. Bij het indienen van een jaarrekening in PDF zal je gewoon de rubriek "Rekening" moeten verslepen en hier dan de sectie "jaarrekening" gaan aandienen:Mocht je zich afvragen waarom bepaalde titels van de jaarrekening hier dubbel staan vermeld, is de reden hiervoor omdat binnen de jaarrekening gebruik wordt gemaakt van verschillende modellen (MIC - VKT). Het systeem laat het niet toe om 1 template te linken aan verschillende modellen binnen de jaarrekening, vandaar dat je deze "duplicaten" ziet staan. Maar dit zijn eigelijk geen duplicaten, omdat deze achterliggend verwijzen naar een ander model.


Stijl voor een jaarrekening in het Engels?


Om nu een stijl voor de jaarrekening aan te maken in het ENG ken je het best een copy maken van de reeds bestaande stijl die jullie op kantoor hebben (bv. stijl "jaarrekening NL).

De enigste aanpassing die jullie in deze "copy versie" dienen te doen is de titel van de stijl aan te passen, alsook de instelling van de taal zelf:


Wanneer jullie met "jaarbundels" te werk gaan, dien je ook rekening te houden, mochten jullie met tussentitels werken, om ook deze tussentitels te gaan vertalen. Als jullie dit niet aanpassen, zal de jaarrekening etc worden geëxporteerd in het ENG, maar de tussentitels zullen in het NL blijven staan.

Stijl voor een jaarrekening in het Frans?


Voor deze stijl ga je hetzelfde aan de slag als hierboven (zie jaarrekening in het ENG). Het enigste dat je dient aan te passen hier is idem de titel, tussentitels en de taalinstelling.

Stijl voor een jaarrekening in het Duits?


Sinds kort biedt Silverfin ook de mogelijkheid aan onze gebruikers om een jaarrekening in het Duits op te maken. Hiervoor ga je ook hetzelfde tewerk als hierboven (zie jaarrekening in het ENG). 

Naast het wijzigen van de titel en tussentitels, dien je ook in een kleine wijziging door te voeren in de taalinstelling: 


Wanneer onderstaande taal nog niet beschikbaar is, dienen jullie contact op te nemen met onze support. Onze support kan voor jullie via "advance instellingen", de nodige aanpassingen doorvoeren. Hier dienen wij dan de volgende taal te gaan aanvinken:


In de sectie 'detailtekst' dien je het vertaalgedeelte bijwerken zodat ook Duitse vertalingen zijn opgenomen:{% t= "Activa" fr:"Explication actif" en:"Assets" de:"Aktiva" %}

{% t= "Passiva" fr:"Explication passif" en:"Liabilities" de:"Passiva" %}

{% t= "Kosten" fr:"Frais" en:"Loss" de:"Aufwendungen" %}

{% t= "Opbrengsten" fr:"Produits" en:"Profit" de:"Erträge" %}

{% t= "Fiscale toelichting" fr:"Explication fiscale" en:"Extra reconciliations" de:"Fiskale Anhänge" %}


Met andere woorden dien je volgende code te vervangen, door de code hierboven:


Deze wijzigingen volstaan om succesvol een jaarrekening aan te maken.