Er kunnen zich verschillende scenario's voordoen, wanneer je bijvoorbeeld verandert van boekhoudpakket, je manuele dossier nu automatisch moet worden, of wanneer je zelf handmatig verder wil werken in je dossier. Silverfin voorziet deze scenario's, zodat je zelf veilig kan overschakelen.

Silverfin is niet afhankelijk van één boekhoudpakket, je kan steeds data opladen uit het ene pakket en later overstappen naar een ander pakket zonder data te verliezen, de historiek blijft steeds behouden. Let op! Mapping kan hier nuttig zijn. 

Er worden drie scenario's voorzien in Silverfin om wijzigingen in de synchronisatie door te voeren. Deze scenario's vind je terug onder "dossier bewerken" waarin je via de verschillende tabs dossiergegevens kan aanpassen en toevoegen. Onder de tab " sync" via de knop " sync instellen". 

Indien het dossier nog niet gekoppeld is aan een sync. 

Zie je 2 scenario's namelijk:

  • Van manueel opladen naar een auto synchronisatie. 

Je wenst het dossier te koppelen met een bepaald boekhoudpakket. Bij de selectie van deze optie kan je het juiste boekhoudpakket selecteren alsook de startdatum voor de sync. (Dit is belangrijk indien er reeds manuele data aanwezig is in het dossier. Deze datum zorgt ervoor dat de manuele opgeladen cijfers niet worden overschreven door de sync) 

  • De data vervangen via automatische synchronisatie.

Dit scenario dient er voor de synchronisatie volledig opnieuw op te zetten. Wanneer je bv. een volledige historiek hebt geïntegreerd in een nieuw boekhoudpakket kan je hier gebruik van maken.

Bijvoorbeeld: je hebt een anderstalig (NL/FR/ENG) dossier en je wenst ook het grootboek, indien beschikbaar in het boekhoudpakket, op die manier in te laden. Door de taal te wijzigen en het dossier te updaten krijg je de data correct te zien.

Indien het dossier reeds gekoppeld is aan een boekhoudpakket dan kan je volgende scenario selecteren. 

  • Van huidige automatische synchronisatie naar een nieuwe automatische synchronisatie.

Er staat reeds een synchronisatie op met een bepaald boekhoudpakket. Je wenst nu data in te laden vanaf een bepaalde periode om zeker geen historiek te verliezen. 

Bijvoorbeeld: Je stapt over naar een cloud-pakket vanaf volgend boekjaar. Van zodra je geen boekingen meer doet in het 'oude' boekhoudpakket, kan je overgaan tot het synchroniseren met het nieuwe boekhoudpakket. Je bepaalt vanaf welke datum je wenst over te schakelen en vult vervolgens het correcte synchronisatie type en de synchronisatie referentie aan.

Wanneer je de sync hebt omgeschakeld, moet je de sync even resetten om de nieuwe cijfers op te halen.

  • Van huidige automatische synchronisatie naar manueel opladen. 

Van zodra je klikt op dit scenario wordt de synchronisatie met het huidige pakket stopgezet. Uiteraard gaat er geen data verloren. Nu kan je aan de hand van de importeer nieuwe periode in het overzicht scherm data opladen voor een specifieke periode.

Bijvoorbeeld: een dossier is gekoppeld met een gesynchroniseerd pakket, maar je wenst een historiek op te laden welke niet aanwezig is in het huidige boekhoudpakket. Met deze optie kan je dan eenvoudig een voorgaand boekjaar opladen en vervolgens kiezen voor scenario 1 om de sync terug te activeren voor de toekomst.

In alle bovenstaande scenario's gaan de details niet verloren, het werkdossier blijft dus intact. Daarnaast is het steeds opletten met het verwijderen van manuele data. Als je data verwijdert, zullen ook de details verwijderd worden.