Om een rapport te maken in Silverfin, heb je steeds de keuze uit PTD, YTD en RYTD. Hieronder even een verduidelijking van deze terminologie:

- YTD = Year to Date: cumulatieve, absolute cijfers van een bepaalde periode.

Voorbeeld: er wordt 50 geboekt in Q1, en 100 in Q2, en 30 in Q3 => YTD van Q3 is 180

Let op! de YTD kolommen steeds berekend volgens het boekjaar, ook al kies je in je rapport voor kalenderjaar. 

- PTD = Period to Date: bewegingen van een bepaalde periode. Deze worden steeds berekend door de totaalcijfers van de periode - totaalcijfers van de vorige periode.

Enkele opmerkingen hieromtrent:

  • Een vorige periode dient steeds aanwezig te zijn voor berekening van dit cijfer
  • In de allereerste periode van een boekjaar is dit exclusief de openingsbalans
  • De som van PTD is dus nooit gelijk aan YTD, maar wel aan RYTD (zie volgende)

Voorbeeld hierboven: PTD van Q3 is 30 (berekening: 180 - 150)

- RYTD = Relative Year to Date: geeft de bewegingen tot een bepaalde periode weer, zonder rekening te houden met de openingsbalans. De berekening hierbij is de YTD-cijfers huidige periode - YTD-cijfers van het boekjaar ervoor.

  • De YTD-cijfers van vorig jaar zijn dus nodig om dit te berekenen
  • De RYTD is de som van alle PTD

Belangrijke opmerking hierbij: indien men doorklikt op het cijfer in een rapport die RYTD toont, ziet men wel de volledige historiek (zijnde YTD).