Wat is een workflow?

Aangezien het 'werkdossier' vaak meer dan één enkel proces bevat, hebben we 'workflows' in het leven geroepen. Een workflow is een proces waarbij een bepaalde set van sjablonen worden opgenomen om toegelicht te worden of waarbij andere (fiscale) bewerkingen worden uitgewerkt.

Een aantal voorbeelden:

  1. Een 'standaard' workflow': hierbij worden klassiek de balans en resultatenrekeningen toegelicht. Dit is dé 'standaard workflow' die in de meeste omgevingen automatisch zal worden geactiveerd ter vervanging van het huidige werkdossier.
  2. De jaarrekening: deze module vormt een workflow op zichzelf.
  3. De vennootschapsbelasting: vormt ook een workflow omdat het ook hier om een specifieke set van sjablonen gaat.
  4. Een maandelijkse review waarbij slechts enkele toelichtingen van belang zijn. De worfklow bestaat dan enkel uit deze toelichtingen mét eventueel checklists.

Per 'workflow' krijg je dan een zogenaamde 'progress bar' te zien met een duidelijke status. Deze progress bar toont nu duidelijker hoeveel to do's, checks, toelichtingen en rekeningen er nog 'open' staan. Aan diezelfde workflow kan je bv. één of meerdere checklists vast hangen, want checks voor een maandelijkse review zijn niet per definitie checks voor een jaarafsluiting.

Workflows maken deel uit van een dossiersjabloon. Dat houdt in dat je één of meerdere workflows aan één dossiersjabloon kan hangen. Een voorbeeld: een dossiersjabloon 'KMO' kan 3 standaardrapporten, 2 standaardteksten (verslagen), de workflow 'jaarafsluiting' én de workflow 'jaarrekening' bevatten.

Hoe ga je hiermee aan de slag?

Zodra je een dossier opent word je begroet door de grootste workflow: het Werkdossier. Dit bevat alle rekeningen en standaard toelichtingen die je nodig hebt voor het verwerken van cijfers in Silverfin. De cijfers die je onder deze workflow kan terugvinden, zijn de cijfers zoals je ze ook in de exports zal zien verschijnen.

Je kan door één blik te werpen op het startscherm onmiddellijk zien hoeveel werk er nog moet gebeuren in de workflow. Je krijgt een algemeen percentage en een overzicht van to-do's, checks, toelichtingen en geselecteerde rekeningen die nog uitgewerkt moeten worden.

Op de startpagina vind je ook een aantal tabs die effect hebben op de workflows (bv. Acties -> bijvoorbeeld om een XBRL te downloaden) en tabs (bv. Correcties).

Indien je dan in de workflow zelf gaat kan je je cijfers raadplegen, en filters aanzetten om je dossier voor het grootste gemak te ordenen:

.