1. Klik bovenaan je startscherm op kantoorniveau op 'Gebruikers'. Je ziet de twee groepen waarin je een gebruiker kan toevoegen: PersoneelExtern.
Afhankelijk van de rol van de nieuwe gebruiker klik je op voeg toe naast de juiste groep:

  • Personeel: heeft toegang tot alle dossiers (met uitzondering van private dossiers, daar moet de toegang specifiek gegeven worden), instellingen, gebruikerspagina en de sjablonen. Enkel admins kunnen nieuwe dossiers en gebruikers aanmaken. Een admin heeft niet per definitie toegang tot alle dossiers, zo kan bv. een IT'er toegang krijgen tot Silverfin, zonder toegang te hebben tot alle interne dossiers. Een gebruiker krijgt toegang tot alle of een beperkt aantal dossiers, opnieuw in te stellen per gebruiker.
  • Extern: Hier vallen twee types onder, de Externe medewerker en de Pulse gebruiker. Standaard heeft een externe medewerker toegang tot alle dossiers zoals een personeelslid, met uitzondering van private dossiers. De externe medewerker kan echter enkel externe communicatie in het dossier zien, naast andere beperkingen in de permissies. Pulse gebruikers (klant, revisor, bankier) heeft standaard geen toegang tot eender welk dossier. Je kan hem of haar hier onderaan in het scherm toegang geven als klant (enkel Pulse) of medewerker (=volledige toegang tot het dossier zoals medewerker, inclusief alle periodes, rapporten, interne communicatie).
    Opgelet, indien je bij een dossier iemand toevoegt als Externe medewerker, wees je dan bewust dat dit een betalende functionaliteit is.

2. Ontvangstmail versturen: zorg dat dit staat aangevinkt zodat de net toegevoegde gebruiker een email ontvangt waarmee hij/zij zelf een wachtwoord kan instellen. Indien deze optie wordt afgevinkt, dan krijgt de admin een tijdelijk wachtwoord te zien op het bevestigingsscherm. Dat wachtwoord kan worden doorgegeven aan de nieuwe gebruiker.

3. Toegang tot dossiers: je kan bepalen tot welke dossiers de gebruiker toegang heeft. Ook hier kan je dus bepaalde dossiers afschermen. Hoe dit standaard is opgesteld, hangt af van de rol van de gebruiker (zie bovenaan).

Belangrijk! Een nieuwe gebruiker heeft 7 dagen de tijd om met de link in de ontvangst mail in te te loggen. Indien hij of zij dit te laat doet, kan je als admin opnieuw een ontvangst mail sturen, door bij deze gebruiker op de knop "Ontvangst mail sturen" te klikken.

Dit is een actie die enkel een admin gebruiker kan uitvoeren. Als je deze rechten niet hebt, contacteer dan een admin gebruiker binnen jouw organisatie.