Een checklist bestaat uit een lijst met controles die per rekening, per toelichting of op algemeen niveau moet gebeuren. Elk punt op de lijst kan worden afgevinkt wanneer de controle gebeurd is. Op die manier is het snel duidelijk welke rekeningen reeds volledig in orde zijn en waar er nog een controle moet gebeuren.

Aangezien controles zowel doorheen het jaar als op het moment van de afsluiting kunnen gebeuren, kan je verschillende checklists aanmaken en deze vervolgens toepassen op de periode die je wenst. Het is ook mogelijk om meerdere checklists in eenzelfde periode te activeren alsook voor een specifieke workflow. 

Checklist opmaken

Een checklist kan enkel worden aangemaakt door een administrator op kantoorniveau.
De volgende uitleg is dus bedoelt voor de key user(s) van het kantoor. 

Om een checklist op te maken, ga je op kantoorniveau naar 'Sjablonen' en vervolgens naar de categorie 'Checklists' (onderaan de pagina). Daar kan je een nieuwe checklist aanmaken door op "voeg checklist toe" te klikken. 

Op het volgende scherm kan je de checklist benoemen en een bereik (account range) voorzien van rekening(en) waarvoor de checks beschikbaar moeten zijn. Je kan een check ook koppelen aan een specifieke toelichting of een algemene check maken. Een algemene check zal dan op het startscherm verschijnen van het dossier onder to do's.

In elke omgeving zitten al enkele voorgemaakt checklists. Je kan deze bewerken door checks toe te voegen of te verwijderen. Je kan deze zelf niet kopiëren, maar onze support medewerkers kunnen dit wel voor jou doen.