Een key user kan rapporten indelen in duidelijke categorieën. Op die manier wordt het weergave-scherm van de rapporten in een specifiek dossier overzichtelijker:

Hoe stelt u dit in?

  1. Ga naar "Sjablonen" op kantoorniveau 
  2. Wanneer u een nieuw rapport samenstelt of een bestaand rapport bewerkt (door het potloodpictogram te selecteren), is er de mogelijkheid om een categorie voor dat rapportsjabloon toe te voegen.
  3. U kan elke gewenste categorie instellen in het vak "Categorie". Als u wenst dat bepaalde rapporten onder dezelfde categorie vallen, dan moet u exact dezelfde naam invullen bij "Categorie".
    Let op! Dit is hoofdletter en spatie-gevoelig.

Wanneer u teruggaat naar de lijst van rapporten in de weergave bij 'Sjablonen', kunt u in een lichtgrijs lettertype zien aan welke categorie elk rapport is toegewezen.


Dit is een actie die enkel een admin gebruiker kan uitvoeren. Als je deze rechten niet hebt, contacteer dan een admin gebruiker binnen jouw organisatie.