Bekijk de volgende video voor een volledige uitleg over hoe je onze Vennootschapsbelasting module kunt gebruiken.Als je voor de eerste keer de vennootschapsbelasting module wilt gebruiken in een dossier, moet je de workflow "vennootschapsbelasting" toevoegen aan dat dossier. Dit kun je doen door op de startpagina van het dossier op "voeg workflow toe" te klikken.


Voor gebruikers met admin rechten is het ook mogelijk om de VennB workflow op kantoorniveau in te stellen. Dit kun je doen door de BE corporate tax (Full version) te selecteren als vast onderdeel van een dossier sjabloon bij de optie "additional workflow". Zo wordt deze workflow automatisch toegevoegd aan alle dossiers die gekoppeld zijn aan dat sjabloon.


Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de vennootschapsbelasting te configureren op kantoorniveau. In de volgende artikelen vind je meer informatie over hoe je dit praktisch kunt aanpakken:Het wagenpark is gekoppeld met de toelichting voordelen alle aard en de Autokosten ( Verworpen uitgaven)

De module bevat ook heel wat onderliggende linken met het werkdossier die je in volgend artikel kan terugvinden. 

Eenmaal de module ingevuld kan je een export bestand aanmaken die je kan indienen in Biztax. Hieronder volgt meer uitleg hoe je dit concreet kan generen.

Dit doe je door op de startpagina van het dossier op “acties” en vervolgens op “download data” te klikken.

Daar selecteer je dan:

De admins van jullie kantoor kunnen ook instellen om de xbrl te downloaden in de workflow zelf.

Als je dit op die manier instelt, dan ga je in de workflow naar acties en daar zie je de xbrl staan. Je hoeft dan niet terug te navigeren naar de startpagina van het dossier om daar op "acties" te klikken. 

Het instellen voor de admins gaat als volgt:
Je gaat naar de workflow op kantoorniveau en klikt hierop. Je scrolt naar onder en daar kan je de xbrl toevoegen:

LET OP! Belangrijk om te weten is dat Silverfin automatisch de toelichtingen die een waarde bevatten toevoegt in de xbrl. Het ontsterren in het deel "vennootschapsbelasting" werkt dus niet zoals je gewoon bent in de andere delen van Silverfin. Het is niet omdat een template geen ster heeft dat deze template niet opgenomen zal worden in de xbrl. Dit komt omdat alle templates van de vennootschapsbelasting onderling verbonden zijn met elkaar. 

Als je zowel de liquidatiereserve als de investeringsaftrek invult en vervolgens een keuze maakt tussen beide aftrekken, kan dit dus voor problemen zorgen doordat beide toelichtingen waarden bevatten. Als oplossing is er een checkbox voorzien in de template 275 C en 275 U waarin je kan aanduiden welke van de twee je wenst te gebruiken en dus mee te nemen in de xbrl.

Wanneer je de "download data" genereert, zal Silverfin alle controles laten lopen. Indien er een onderdeel niet in orde is, zal je op dat ogenblik de foutmelding weergegeven krijgen:

Uiteraard worden er ook controles uitgevoerd tijdens het invullen van de templates. Foutmeldingen worden o.a. als volgt weergegeven:

In bulk indienen is ook mogelijk. Daarvoor moet er op kantoorniveau een integratie geactiveerd worden. 

Eenmaal dit geactiveerd is, zal er een extra knop beschikbaar zijn bij download data.
Er is een maximum van 25 xbrl's per bulk. Eenmaal dit aantal bereikt, zal Silverfin automatisch starten met een tweede bulk. 

Hieronder vindt u nog een overzicht van alle toelichtingen van de volledige module vennootschapsbelasting:


  • Inlichtingen omtrent de aangifte*
  • Visualisatie aangifte*
  • Belastingberekening
  • Bedrijfsparameters
  • Belaste en vrijgestelde reserves
  • Verworpen uitgaven
  • Autokosten (verworpen uitgaven)
  • Definitief belaste inkomsten
  • Aanvullende/afzonderlijke aanslagen
  • Groepsbijdrage-overeenkomsten
  • Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
  • 204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
  • 274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones *
  • 275 A - Liquidatiereserve
  • 275 B - Meerwaarden op zeeschepen *
  • 275 C - Notionele interestaftrek
  • 275 F - Belastingparadijzen *
  • 275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
  • 275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten *
  • 275 LF - Lokaal Dossier *
  • 275 P - Octrooi-inkomsten 
  • 275 R - Investeringsreserve
  • 275 U - Investeringsaftrek
  • 275 W - Belastingkrediet
  • 276 K - Gespreid te belasten meerwaarden *
  • 276 N - Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen *
  • 276 P - Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart *
  • Tonnage belastbare basis *
  • 274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones (KMO)
  • 274 APT-9 - Investeringen verricht in steunzones (GO)
  • 275 COV - Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolgen van de COVID-19-pandemie
  • 275 SE- Vrijstelling van het niet als beroepskoste financieringskostensurplus
  • Conventies - In voorkomend geval bij de aangifte te overeenkomsten