Indien je de module voor de eerste keer wenst te gebruiken in een dossier, moet je eerst de workflow “vennootschapsbelasting” toevoegen in jouw dossier. Je doet dit door op de startpagina van uw dossier op “voeg workflow toe” te klikken.

Admin gebruikers kunnen dit ook instellen op algemeen niveau door de VennB workflow toe te voegen als vast onderdeel van een dossiersjabloon. Bij de optie additional workflow kan je de BE corporate tax (Full version) selecteren als vast onderdeel voor al jouw dossiers gekoppeld aan dit dossiersjabloon. 

Eenmaal de workflow is toegevoegd, kan je aan de slag gaan.
Je klikt door op de workflow en komt in het volgende werkscherm.

Uiteraard zal het niet de bedoeling zijn dat je vanuit dit werkscherm elke template moet aanklikken om individueel in te vullen. Voor het efficiënt invullen van de module zal je vertrekken vanuit de template “belastingberekening” en van daaruit de overige templates invullen. 

Om te starten klik je dus op de template “belastingberekening”. 

De template “belastingberekening” is opgebouwd volgens de chronologische bewerkingen die het resultaat moet ondergaan om tot het te belasten resultaat te komen.
Om te voorkomen dat het sjabloon belastingberekening te lijvig wordt, zal je vanuit deze template kunnen doorklikken (en terug klikken) om verdere details in te vullen.
Via elke blauw-gekleurde lijn zal je kunnen navigeren naar een achterliggende template die een detailberekening van de weergegeven waarde bevat.

De eerste lijn in de belastingberekening is de “algemene bedrijfsparameters”. Via deze blauwe lijn kan je dus doorklikken naar een detail waarin je alle algemene gegevens kan ingeven bijvoorbeeld de grootte van de onderneming alsook de vragen om het tarief te bepalen.

Eenmaal dit detail is ingevuld, kan je onderaan klikken op de blauwe lijn “belastingberekening” om terug te keren en de volgende stap in de aangifte in te vullen. 

Op die manier doorloop je alle bewerkingen. Bij blauwe lijnen klik je door om het detail of de verplichte toelichting verder aan te vullen waarna je vervolgens terugkeert naar de belastingberekening.
Bij het invullen zal je tevens “informatiebalken” tegenkomen.

Lees deze banners altijd aandachtig. Ze helpen je verder het detail correct in te vullen en de berekening juist te laten lopen. 

Eenmaal je het einde van de template belastingberekening bereikt, zijn alle nodige details en bijlagen vervolledigd en bekomt je het geraamde belastingbedrag. 

De volgende stap is het genereren van de xbrl.
Dit doe je door op de startpagina van het dossier op “acties” en vervolgens op “download data” te klikken.

Daar selecteer je dan:

De admins van jullie kantoor kunnen ook instellen om de xbrl te downloaden in de workflow zelf.

Als je dit op die manier instelt, dan ga je in de workflow naar acties en daar zie je de xbrl staan. Je hoeft dan niet terug te navigeren naar de startpagina van het dossier om daar op "acties" te klikken. 

Het instellen voor de admins gaat als volgt:
Je gaat naar de workflow op kantoorniveau en klikt hierop. Je scrolt naar onder en daar kan je de xbrl toevoegen:

LET OP! Belangrijk om te weten is dat Silverfin automatisch de toelichtingen die een waarde bevatten toevoegt in de xbrl. Het ontsterren in het deel "vennootschapsbelasting" werkt dus niet zoals je gewoon bent in de andere delen van Silverfin. Het is niet omdat een template geen ster heeft dat deze template niet opgenomen zal worden in de xbrl. Dit komt omdat alle templates van de vennootschapsbelasting onderling verbonden zijn met elkaar. 

Als je zowel de liquidatiereserve als de investeringsaftrek invult en vervolgens een keuze maakt tussen beide aftrekken, kan dit dus voor problemen zorgen doordat beide toelichtingen waarden bevatten. Als oplossing is er een checkbox voorzien in de template 275 C en 275 U waarin je kan aanduiden welke van de twee je wenst te gebruiken en dus mee te nemen in de xbrl.

Wanneer je de "download data" genereert, zal Silverfin alle controles laten lopen. Indien er een onderdeel niet in orde is, zal je op dat ogenblik de foutmelding weergegeven krijgen:

Uiteraard worden er ook controles uitgevoerd tijdens het invullen van de templates. Foutmeldingen worden o.a. als volgt weergegeven:

In bulk indienen is ook mogelijk. Daarvoor moet er op kantoorniveau een integratie geactiveerd worden. De key user van jullie kantoor kan hiervoor met support@silverfin.com contact opnemen.
Eenmaal dit geactiveerd is, zal er een extra knop beschikbaar zijn bij download data.
Er is een maximum van 25 xbrl's per bulk. Eenmaal dit aantal bereikt, zal Silverfin automatisch starten met een tweede bulk. 

Hieronder vindt u nog een overzicht van alle toelichtingen van de volledige module vennootschapsbelasting:

   1. Inlichtingen omtrent de aangifte*
   2. Visualisatie aangifte*
   3. Belastingberekening
   4. Bedrijfsparameters
   5. Belaste en vrijgestelde reserves
   6. Verworpen uitgaven
   7. Autokosten (verworpen uitgaven)
   8. Definitief belaste inkomsten
   9. Aanvullende/afzonderlijke aanslagen
   10. Groepsbijdrage-overeenkomsten
   11. Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
   12. 204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
   13. 274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones *
   14. 275 A - Liquidatiereserve
   15. 275 B - Meerwaarden op zeeschepen *
   16. 275 C - Notionele interestaftrek
   17. 275 F - Belastingparadijzen *
   18. 275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
   19. 275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten *
   20. 275 LF - Lokaal Dossier *
   21. 275 P - Octrooi-inkomsten 
   22. 275 R - Investeringsreserve
   23. 275 U - Investeringsaftrek
   24. 275 W - Belastingkrediet
   25. 276 K - Gespreid te belasten meerwaarden *
   26. 276 N - Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen *
   27. 276 P - Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart *
   28. Tonnage belastbare basis *
   29. 274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones (KMO)
   30. 274 APT-9 - Investeringen verricht in steunzones (GO)
   31. 275 COV - Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolgen van de COVID-19-pandemie
   32. 275 SE- Vrijstelling van het niet als beroepskoste financieringskostensurplus
   33. Conventies - In voorkomend geval bij de aangifte te overeenkomsten
  • Naast de volledige set van toelichtingen is er ook de visualisatie van de aangifte en de xbrl als extra features in deze betalende module.

   • De Visualisatie is een soort afdrukvoorbeeld van de aangifte.

    * Deze templates zijn extra in de betalende module