De  rekeningen die in een rapport worden getoond, worden bepaald door het bereik (account range) dat werd opgegeven in het sjabloon op kantoorniveau.

Het kan echter gebeuren dat er op een later moment  nieuwe rekeningen worden toegevoegd. Gezien de sjablonen reeds opgesteld werden, zitten deze rekeningen bijgevolg misschien niet in het bereik van het sjabloon.
Wanneer dat het geval is, zult u in 'Rapporten' bij het rapport een melding zien dat er niet-toegewezen rekeningen zijn. 

Een tweede situatie waarbij u niet-toegewezen rekeningen krijgt, is bij een "ontgrendeld" rapport. Een ontgrendeld rapport kan op dossierniveau steeds aangepast worden. De instelling om te bepalen of een rapport vergrendeld/ontgrendeld is gebeurd op kantoorniveau door de admin-user. Als er na toevoeging van het ontgrendeld rapport een nieuwe rekening gebruikt wordt in het dossier, dan zal Silverfin dit niet meer automatisch toewijzen aan een bepaalde categorie. Er is namelijk gekozen om te werken met een "ontgrendeld" rapport d.w.z. er is gekozen om zelf elke aanpassing te doen. Bij deze situatie zal u ook een melding krijgen. 

Als u dan verder klikt naar het scherm waar u een rapport kan opmaken (via "Pas rapport aan" of via "Meer" "Kopieer"), ziet u aan de rechterkant 'Niet Toegewezen Rekeningen'. Hier kunt u meer in detail zien welke rekeningen nog niet in het sjabloon zitten.

U kunt deze dan eenvoudig verslepen om ze toch op te nemen in het rapport.